fbpx

Kiedy firma powinna myśleć o wdrożeniu systemu MES

W dzisiejszym dynamicznym świecie przedsiębiorstwa muszą nieustannie dostosowywać się do zmieniających się warunków rynkowych i technologicznych. Jednym z kluczowych narzędzi, które pomagają firmom efektywnie zarządzać produkcją i dostosowywać się do zmian, jest MES (System Manufacturing Execution). Jedno z najważniejszych pytań brzmi: kiedy firma powinna myśleć o wdrożeniu systemu MES? W tym artykule omówimy najważniejsze czynniki, które powinny skłonić firmę do rozważenia takiego kroku.

Symptomy – kiedy warto rozważyć wdrożenie systemu MES?

Przedsiębiorstwa produkcyjne prowadzą bieżącą działalność przy wykorzystaniu wielu różnych rozwiązań informatycznych, ale nie tylko. W pewnym momencie rozwoju firmy wskazane jest postawianie na cyfryzację i digitalizację procesów, w czym znacząco pomaga system klasy MES. Zatem jakie są symptomy, które wskazują odpowiedni moment na rozpoczęcie rozmów o wdrożeniu systemu MES? Poniżej przedstawiamy listę najważniejszych oznak:

 1. Rosnąca złożoność procesów produkcyjnych
  Jednym z głównych sygnałów, że firma powinna rozważyć wdrożenie systemu MES, jest złożoność jej procesów produkcyjnych. Jeśli procesy stają się bardziej skomplikowane, trudniej jest nad nimi efektywnie nadzorować. MES może pomóc w optymalizacji tych procesów, monitorowaniu każdego etapu produkcji i wykrywaniu ewentualnych problemów na bieżąco.
 2. Zwiększające się koszty produkcji
  Jeśli firma doświadcza wzrostu kosztów produkcji, może to być sygnałem, że istnieje potrzeba lepszego zarządzania produkcją. MES pozwala na bardziej precyzyjne kontrolowanie kosztów poprzez optymalizację zużycia surowców, redukcję odpadów i optymalizację wykorzystania maszyn.
 3. Zwiększone wymagania jakościowe
  W przypadku firm, które produkują produkty o wysokich wymaganiach jakościowych, system MES może być nieocenionym narzędziem. Dzięki monitorowaniu procesów na bieżąco, firma może szybko reagować na ewentualne problemy i zapewnić, że produkty spełniają wszystkie normy jakościowe.
 4. Zapotrzebowanie na śledzenie produkcji w czasie rzeczywistym
  Wielu klientów wymaga teraz dostępu do informacji na temat stanu produkcji w czasie rzeczywistym. System MES umożliwia firmom udostępnienie takich informacji swoim klientom, co może poprawić ich zaufanie i lojalność.
 5. Konieczność Wprowadzenia Technologii Przemysłu 4.0
  Wprowadzenie technologii Przemysłu 4.0, takich jak Internet Rzeczy (IoT) czy analiza danych, staje się coraz bardziej istotne w przemyśle. System MES może służyć jako platforma integrująca te technologie i umożliwiająca firmie wykorzystanie ich potencjału.
 6. Rozszerzanie działalności na globalny rynek
  Jeśli firma planuje rozszerzenie swojej działalności na globalny rynek, system MES może pomóc w zarządzaniu produkcją na różnych lokalizacjach i zapewnieniu spójności procesów na całym świecie.

 

Jakie aspekty warto uwzględnić podczas rozpoczęcia rozmów o wdrożeniu systemu MES?

Wdrożenie systemu MES może trwać nawet kilka lat w zależności od stopnia skomplikowania systemu. Przed rozpoczęciem wdrożenia najczęściej występuje faza rozmów z dostawcami. W tym czasie warto zwrócić uwagę na kilka aspektów:

 • Wyznaczenie lub weryfikacja celów firmy – jakie cele i korzyści ma osiągnąć wdrożenie MES?
 • Analiza procesów produkcyjnych – jakie są bieżące wyzwania i ograniczenia w procesach?
 • Skomunikowanie zespołu – określenie zaangażowanie pracowników w projekt MES.
 • Rozważenie kosztów i korzyści – jakie koszty wiążą się z wdrożeniem MES, ale także jakie długoterminowe korzyści i oszczędności można dzięki temu osiągnąć.
 • Komunikacja z parkiem maszynowym – czy obecny park maszynowy pozwala na wysyłanie i odbieranie informacji z systemu MES?
 • Zakresy integracji z zew. systemy – z jakimi rozwiązaniami należy się zintegrować oraz jakie powinien być zakres integracji?
 • Rozbicie wdrożenia na etapy – jakie będą etapy wdrożenia systemu MES i jakie działania są potrzebne na każdym etapie?
 • Zapoznanie się ze studium przypadku – jeśli jest taka możliwość poznać przykład firmy, która skorzystała z wdrożenia MES i osiągnęła znaczące sukcesy.
 • Wyznaczenie długofalowej strategii – wdrożenie systemu MES to długoterminowy proces, który wymaga stałego doskonalenia i dostosowywania się do zmieniających się potrzeb firmy.
 • Sprzęt niezbędny do uruchomienia systemu MES – czy infrastruktura sieciowo – zasilająca jest gotowa do wdrożenia systemu MES? Czy posiadamy odpowiednią ilość sprzętu: komputery, tablety, telewizory, przewody, switche, serwery?
 • Monitorowanie i analiza wyników – jakie wskaźniki można wykorzystać do monitorowania efektywności systemu MES i jakie działania można podejmować na podstawie uzyskanych danych.

 

Korzyści dla przedsiębiorstwa wynikające z wdrożenia systemu MES

Decyzja o wdrożeniu i jego pomyślne wdrożenie może być szczególnie korzystne dla firm produkcyjnych w obecnej sytuacji gospodarczej z kilku powodów:

 1. Poprawa efektywności produkcyjnej – w obliczu zwiększonej konkurencji i presji na redukcję kosztów, system MES może pomóc w zwiększeniu efektywności procesów produkcyjnych. Dzięki bardziej zaawansowanym funkcjom monitorowania, zarządzania i raportowania można zoptymalizować produkcję, co prowadzi do oszczędności czasu i zasobów.
 2. Zwiększenie jakości produktów – MES umożliwia ścisłe monitorowanie jakości produktów na każdym etapie produkcji. Dzięki temu firmy mogą wykrywać wady i problemy jakościowe wcześniej, co pozwala uniknąć odpadów i reklamacji, a także poprawić reputację marki.
 3. Elastyczność i dostosowanie do zmian – w obliczu dynamicznych zmian w rynku i popycie na różne produkty, MES pozwala firmom być bardziej elastycznymi i dostosowywać się do zmieniających się warunków produkcji. Można łatwiej zmieniać priorytety produkcyjne i reagować na nagłe potrzeby rynkowe.
 4. Ścisłe zarządzanie zapasami – MES umożliwia lepsze zarządzanie zapasami surowców i materiałów, co może pomóc w minimalizacji nadmiernych zapasów, a tym samym zwiększyć płynność finansową firmy.
 5. Skrócenie czasu reakcji – w obecnej sytuacji gospodarczej, szybka reakcja na zmiany jest kluczowa. MES pozwala na bieżące monitorowanie i dostarczanie danych decyzyjnych, co umożliwia szybsze podejmowanie decyzji.
 6. Zgodność z regulacjami – w niektórych branżach, takich jak farmaceutyczna czy spożywcza, istnieją surowe przepisy regulacyjne. MES może pomóc firmom w spełnieniu tych przepisów poprzez ścisłe monitorowanie procesów produkcyjnych i dokumentację.
 7. Konkurencyjność na rynku – firma, która posiada zaawansowany system MES, może być bardziej konkurencyjna na rynku, co przekłada się na zdolność do zdobywania nowych klientów i zwiększania udziału w rynku.
 8. Usprawnienie komunikacji wewnątrz firmy – MES może poprawić komunikację między różnymi działami firmy, co ułatwia współpracę i wspólne rozwiązywanie problemów.

 

Podsumowanie

Wdrożenie systemu MES może przynieść wiele korzyści firmie, zwłaszcza jeśli firma spotyka się z wyżej wymienionymi wyzwaniami, Jednak warto zaznaczyć, że proces wdrożenia MES może być skomplikowany i wymagać inwestycji czasu i zasobów. Dlatego firma powinna dokładnie rozważyć, czy jest gotowa na ten krok i czy przyniesie mu wartość dodaną. W przypadku wielu firm jest to jednak niezbędny krok w kierunku bardziej efektywnego i konkurencyjnego zarządzania produkcją.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.