oprogramowanie
dLA przemysłu

01

CEL

Nasza praca skoncentrowana jest na optymalizacji procesów produkcyjnych. Z myślą o tym, stworzyliśmy system do zarządzania produkcją, opracowany z myślą o nadzorowaniu, gromadzeniu danych, analizowaniu ich oraz wyciąganiu wniosków.

02

Doświadczenie

Zajmujemy się projektowaniem oraz wykonywaniem systemów automatyki i procesowych systemów sterowania, programowaniem robotów, a także wdrażaniem systemów do zarządzania produkcją. Duże zaplecze warsztatowe wykorzystujemy do prototypowania i produkcji wielu niestandardowych maszyn i urządzeń do przemysłu.

01

CEL

Nasza praca skoncentrowana jest na optymalizacji procesów produkcyjnych. Z myślą o tym, stworzyliśmy system do zarządzania produkcją, opracowany z myślą o nadzorowaniu, gromadzeniu danych, analizowaniu ich oraz wyciąganiu wniosków.

03

KORZYŚCI

Monitorowanie produkcji za pomocą rozwiązań takich jak system Andon stanowi podstawę do wprowadza zmian, których celem jest np. ograniczenie przestojów maszyn czy efektywniejsze wykorzystanie narzędzi. Systemy produkcyjne tego typu stanowią wiodący przedmiot działalności naszej firmy.

OFERTA

SYSTEMY
SCADA

Pozyskiwanie danych

Scentralizowane pozyskiwanie informacji o przebiegu procesów technologicznych, stanie oraz pracy maszyn i systemów umożliwia stałe monitorowanie produkcji pod kątem jej wydajności w czasie rzeczywistym.

Wizualizacja fragmentów linii produkcyjnych

Gromadzenie oraz wyświetlanie danych o zdarzeniach i alarmach warunkuje szybką reakcję odpowiednich służb. Razem z długoterminową archiwizacją oraz rozbudowanymi narzędziami do raportowania i analizy danych, systemy SCADA ułatwiają określenie przyczyn i skutków zakłóceń.

SYSTEMY DO
ZARZĄDZANIA
PRODUKCJĄ

Funkcje
Systemy do zarządzania produkcją są rozwiązaniami, których realizacja wymaga połączenia prac z zakresu informatyki, programowania oraz automatyki. Ich zadaniem jest śledzenie i zbieranie informacji z realizowanych procesów produkcyjnych.

Korzyści
Systemy klasy MES odpowiadają za transfer tych informacji do różnych obszarów działalności firmy. Monitorowanie produkcji ma na celu zwiększenie efektywności, wydajności oraz poprawienie jakości procesów wytwórczych.

SYSTEMY
PRODUKCYJNE
DLA PRZEMYSŁU

Kastomizacja

Nasi wysokiej klasy programiści podejmą się każdego projektu z obszaru systemów IT w połączeniu z szeroko rozumianym IoT. Nasze wdrożenia dopasowujemy do specyfiki działalności przedsiębiorstwa.

Korzyści

Posiadamy doświadczenie w integracjach z wieloma rozwiązaniami IT. Każdy z naszych systemów może być zasilany przez obecnie wykorzystywane narzędzia w przedsiębiorstwie oraz jednocześnie może wysyłać ściśle określone informacje do systemów zewnętrznych.

MONITORING
MASZYN
I MEDIÓW

Komunikacja
Systemy monitoringu mediów doskonale radzą sobie z obsługą dowolnego parku maszynowego. Umożliwiają pobieranie danych z tysięcy urządzeń pomiarowych różnego typu, które wykorzystują różne standardy komunikacyjne. (Profinet, Modbus, OPC UA, HART, Foundation Fieldbus itd.)

Korzyści
Moduły do analizy danych pracujące w czasie rzeczywistym pozwalają na wczesną identyfikację nieprawidłowości oraz warunków potencjalnie niebezpiecznych, a tym samym zapobiegają powstaniu uszkodzeń maszyn lub strat w procesie wytwórczym.

PRODUKTY RAION
SOFTWARE

W naszej ofercie można znaleźć wiele produktów, przeznaczonych do wspierania przemysłu. Od systemów do powiadomień i usprawniania komunikacji, poprzez oprogramowanie do wspierania prac projektowych i inżynierskich do najbardziej zaawansowanych i rozbudowanych systemów klasy MES.