• Monitorowanie produkcji - oferta

  Procesy produkcyjne są realizowane w oparciu o różne technologie i systemy automatyzacji, a także przy zróżnicowanym nakładzie materiałów czy pracy ludzi. Dlatego ich optymalizacja w celu osiągnięcia jak najlepszych efektów końcowych wymaga uwzględnienia wielu czynników. Pomocą w takim działaniu służy system do zarządzania produkcją, opracowany z myślą o nadzorowaniu, gromadzeniu danych, analizowaniu ich oraz wyciąganiu wniosków. Monitorowanie produkcji za pomocą rozwiązań takich jak system Andon stanowi podstawę do wprowadza zmian, których celem jest np. ograniczenie przestojów maszyn czy efektywniejsze wykorzystanie narzędzi. Systemy produkcyjne tego typu stanowią wiodący przedmiot działalności naszej firmy.

  Zajmujemy się: projektowaniem oraz wykonywaniem systemów automatyki i procesowych systemów sterowania, programowaniem robotów, a także wdrażaniem systemów do zarządzania produkcją. Duże zaplecze warsztatowe wykorzystujemy do prototypowania i produkcji wielu niestandardowych maszyn i urządzeń do przemysłu.

  Systemy SCADA


  Scentralizowane pozyskiwanie informacji o przebiegu procesów technologicznych, stanie oraz pracy maszyn i systemów umożliwia stałe monitorowanie produkcji pod kątem jej wydajności w czasie rzeczywistym. Pozwala też na szczegółową wizualizację indywidualnych fragmentów linii produkcyjnych. Gromadzenie oraz wyświetlanie danych o zdarzeniach i alarmach warunkuje szybką reakcję odpowiednich służb. W połączeniu z długoterminową archiwizacją oraz rozbudowanymi narzędziami do raportowania i analizy danych, systemy produkcyjne SCADA ułatwiają określenie przyczyn i skutków zakłóceń.

  Systemy do zarządzania produkcją (Manufacturing Execution Systems)


  Systemy do zarządzania produkcjąsą produktami, których realizacja wymaga połączenia prac z zakresu informatyki, programowania, automatyki. Ich zadania to śledzenie i zbieranie informacji podczas procesów produkcyjnych. Systemy MES odpowiadają też za transfer tych informacji w obszary biznesowe. Takie monitorowanie produkcji ma na celu zwiększenie efektywności, wydajności oraz poprawienie jakości procesów wytwórczych.

  Systemy produkcyjne dla przemysłu


  Nasi wysokiej klasy programiści podejmą się każdego projektu z obszaru systemów IT w połączeniu z szeroko rozumianym IOT.

  Monitoring maszyn i mediów


  Systemy monitoringu mediów doskonale radzą sobie z obsługą bardzo dużych obiektów. Umożliwiają pobieranie danych z tysięcy urządzeń pomiarowych różnego typu, które wykorzystują różne standardy komunikacyjne (Profinet, Modbus, HART, Foundation Fieldbus i wiele innych). Moduły do analizy danych pracujące w czasie rzeczywistym pozwalają na wczesną identyfikację nieprawidłowości oraz warunków potencjalnie niebezpiecznych. Tym samym zapobiegają powstaniu uszkodzeń lub strat.

  OFERTA
  PRODUKTY RAION SOFTWARE

  W naszej ofercie można znaleźć wiele produktów, przeznaczonych do wspierania przemysłu. Od systemów do powiadomień i usprawniania komunikacji, poprzez oprogramowanie do wspierania prac projektowych i inżynierskich do najbardziej zaawansowanych i rozbudowanych systemów klasy MES.

  Produkty