fbpx

PICK BY LIGHT CZYLI SPRAWNA KOMPLETACJA I MNIEJSZA LICZBA BŁĘDÓW

Aby usprawnić i zoptymalizować proces kompletacji na stanowiskach produkcyjnych, proponujemy zastosowanie systemu Pick To Light.

Jest to prosty i intuicyjny system kompletacji zamówień, który za pomocą zamontowanych lampek świetlnych kieruje monterów i operatorów do właściwej lokalizacji części lub produktu.

Wskaźniki oprócz wyświetlacza, na którym operator/monter otrzymuje informację o ilości sztuk do pobrania posiada również przycisk/skaner z kodem kresowym potwierdzający wykonanie operacji.

Dzięki takiemu rozwiązaniu ręczne procesy kompletacji są szybsze i dokładniejsze.

System Pick to Light / Pick by Light polega na przeniesieniu decyzji z człowieka na system informatyczny. Istnieją dwie główne odmiany systemu:

Zalety Pick to light

Druga możliwość wspomaga rozkładanie towarów do odpowniednich lokalizacji. System identyfikuje produkt na podstawie cechy szczególnej – np. unikalnego kodu kreskowego. Po zidentyfikowaniu produktu podświetlona zostaje odpowiednia lokalizacja do której produkt ma być odłożony.

System Pick to Light pozwala znacznie przyspieszyć czas realizacji operacji wykonywanych manualnie i jednocześnie ograniczyć liczbę błędów redukując liczbę podejmowanych przez człowieka decyzji.

Przykład realizacji odkładania produktów z wykorzystaniem systemu Pick to Light

DWUKIERUNKOWA KOMUNIKACJA BEZPRZEWODOWA I ŁATWA INTEGRACJA Z SYSTEMAMI NADRZĘDNYMI ERP, WMS, MES

Podstawowym celem systemu jest minimalizacja ryzyka pomyłek i przyśpieszenie całego procesu kompletacji. Odpowiednio zaprojektowane i przygotowane strefy maksymalnie przyspieszają zbiórkę towarów. Możliwość integracji i komunikacji systemu poprzez sieć WLAN umożliwia podłączenie wielu innych urządzeń pomocniczych (skanery kodów kreskowych, czytniki RFID, wagi drukarki itp.) a tym samym szerokie zastosowanie i łatwą rozbudowę. Zastosowanie Pick To Light może zwiększyć efektywność procesu zbiórki towaru nawet o 50%.

DWUKIERUNKOWA KOMUNIKACJA BEZPRZEWODOWA I ŁATWA INTEGRACJA Z SYSTEMAMI NADRZĘDNYMI ERP, WMS, MES

Podstawowym celem systemu jest minimalizacja ryzyka pomyłek i przyśpieszenie całego procesu kompletacji. Odpowiednio zaprojektowane i przygotowane strefy maksymalnie przyspieszają zbiórkę towarów. Możliwość integracji i komunikacji systemu poprzez sieć WLAN umożliwia podłączenie wielu innych urządzeń pomocniczych (skanery kodów kreskowych, czytniki RFID, wagi drukarki itp.) a tym samym szerokie zastosowanie i łatwą rozbudowę. Zastosowanie Pick To Light może zwiększyć efektywność procesu zbiórki towaru nawet o 50%.

SOLIDNE, PRZEMYSŁOWE OBUDOWY URZĄDZEŃ WYPOSAżONE W AKUMULATORY ZAPEWNIAJĄCE WIELOGODZINNE ZASILANIE SYSTEMU

Dużym atutem systemu jest możliwość stosowania mobilnych stojaków. Lekka aluminiowa konstrukcja gwarantuje możliwość reorganizacji stref kompletacji lub wskazań pól odkładczych.

NASZE POZOSTAŁE
PRODUKTY

RAION CYBERVISION

System przeznaczony do usprawniania produkcji poprzez sygnalizację miejsca przestoju i wizualizację procesu produkcji, przy pomocy współczynników OEE i KPI. Stosowanie aplikacji do nadzoru produkcji przyczynia się do zwiększenia wydajności w stosunkowo krótkim czasie.

RAION MES

Rozbudowane, zaawansowane narzędzie do monitorowania i zarządzania produkcją. System każdorazowo jest indywidualnie konfigurowany i programowany. Modułowość systemu pozwala na dostosowanie do każdego rodzaju przedsiębiorstwa i każdego charakteru produkcji.

RAION SUMMON

System wezwań wózków widłowych, który usprawnia proces komunikacji pomiędzy działami. System umożliwia lepszą koordynację działań logistycznych oraz redukuje liczbę pustych przebiegów. Lista wezwań jest widoczna na panelu dotykowym na każdym wózku widłowym.