DO KTÓREJ SPÓŁKI
CHCESZ APLIKOWAĆ?

DO KTÓREJ SPÓŁKI CHCESZ APLIKOWAĆ?

CO NA CIEBIE CZEKA W RAIONIE?

Dołącz do naszego zespołu, by wspólnie z nami rozwijać RAION Software. Oferujemy ciekawą pracę w młodej, dynamicznie rozwijającej się firmie, możliwość realizacji zaawansowanych projektów oraz kontakt z najnowocześniejszą technologią.

Możliwość rozwoju
i awansu

Młody i przyjazny
zespół

Wpływ na rozwój
firmy

Startapowy
charakter firmy

SKONTAKTUJ SIĘ
Z NAMI


    Wypełnienie formularza oznacza, że podane w nim dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu i przedstawienia oferty. Zasady przetwarzania i informacje o administratorze znajdziesz poniżej:

    Administratorem Twoich danych jest Raion Software sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Głównej 10 (61-005), NIP: 7822811455, REGON: 380162580

    wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000730862, o kapitale zakładowym 20.000,00 PLN, opłacony w całości, zwana dalej Raion Software. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: biuro@raionsoftware.pl. Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem: ul. Główna 10, 61-005 Poznań. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.