fbpx

QMS - SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Systemy QMS (Quality Management System) wspierają procesy jakościowe w firmach produkcyjnych. Celem wdrożenia systemu QMS jest uzyskanie najlepszej obsługi Klientów, poprzez standaryzację produktów, zwiększenie powtarzalności produkcji, skuteczniejsze wyłapywanie błędów. Dla Przedsiębiorstwa przynosi to wymierne korzyści finansowe i organizacyjne.

Systemy zarządzania jakością wspierają firmy w działaniu zgodnie z zasadami Continous Improvement, dzięki precyzyjnemu dostarczaniu informacji na temat nieprawidłowości w procesie produkcyjnym, ułatwiają podejmowanie decyzji o wdrażaniu zmian, a także upraszczają monitoring zmian wskaźników jakościowych w procesach produkcyjnych.

Paperless Office - System zarządzania jakością wspiera redukcję papierowych formularzy i wspiera wprowadzenie cyfrowych zamienników

Działanie Raion
QMS SYSTEM

Obszar jakości to jeden z najważniejszych obszarów przedsiębiorstw produkcyjnych, który niestety często nie jest objęty działaniem podczas wdrożenia systemu do zarządzania np. ERP.  Wdrożenie systemu do zarządzania jakością, który jest dedykowanym rozwiązaniem dla tego procesu pozwala na osiągnięcie ogromnych korzyści. Zarządzanie jakością ma bezpośredni wpływ na realizację procesu produkcyjnego oraz osiągane przez produkcję wyniki. Odpowiednio zorganizowany proces pozwala przeciwdziałać odstępstwom produkcyjnym, co przekłada się na powstanie mniejszej ilości odrzutu. Redukcja odpadów w procesie produkcyjnym to nie tylko oszczędność materiału, ale również oszczędność zasobów maszynowych oraz roboczogodzin operatorów. Coraz więcej przedsiębiorstw produkcyjnych zaczyna dostrzegać krytyczność zarządzania jakością i rozpoczyna wdrożenie systemu zarządzania klasy QMS.

System zarządzania jakością wspiera funkcjonowanie Działu Kontroli Jakości oraz wspomaga procesy jakościowe w przedsiębiorstwie.

Rozwiązanie Raion jest pełnoprawnym rozwiązaniem klasy QMS Software, które umożliwia tworzenie dowolnych formularzy jakościowych, z których tworzone są schematy dla procedur jakościowych występujących w przedsiębiorstwie. Kreator zależności jest stworzony w bardzo elastyczny sposób, dzięki czemu łatwo dopasowuje się do charakterystyki przedsiębiorstwa. Możliwa jest integracja z systemami klasy MES przez co tworzą razem kompleksowe narzędzie biznesowe. System zarządzania jakością jest na tyle uniwersalny, że może wspierać nie tylko procesy produkcyjne i z sukcesem może być wykorzystywany w innych obszarach np. utrzymaniu ruchu lub logistyce.

Możliwości Systemu QMS

Tworzenie zależności pomiędzy formularzami

Proaktywny monitoring zdarzeń jakościowych

Wyświetlanie danych online

Cyfryzacja papierowych dokumentów

Archiwizacja danych

Tworzenie zależności pomiędzy formularzami

Proaktywny monitoring zdarzeń jakościowych

Wyświetlanie danych online

Cyfryzacja papierowych dokumentów

Archiwizacja danych

Wywoływanie formularzy przy określonych zdarzeniach

Tworzenie i określanie procesów, procedur, struktur i zasobów w zarządzaniu jakością

Integracja z urządzeniami peryferyjnymi takimi jak: wagi, drukarki, etykieciarki

Integracja z zewnętrznymi systemami np. MES

Nadawanie różnych uprawnień użytkownikom

Wywoływanie formularzy przy określonych zdarzeniach

Tworzenie i określanie procesów, procedur, struktur i zasobów w zarządzaniu jakością

Integracja z urządzeniami peryferyjnymi takimi jak: wagi, drukarki, etykieciarki

Integracja z zewnętrznymi systemami np. MES

Nadawanie różnych uprawnień użytkownikom

Korzyści z wdrożenia systemu QMS

Wykorzystanie systemu zarządzania jakością w procesie produkcji butelek

W QMS SYSTEM UŻYTKOWNIK MOŻE SKONFIGUROWAĆ DOWOLNE POLE
O DOWOLNEJ FUNKCJONALNOŚCI

Kreator formularzy

Podstawą wdrożenia systemu zarządzania jakością jest digitalizacja dokumentacji i automatyzacja procesów. Prosty i intuicyjny kreator formularzy umożliwia przeniesienie każdego papierowego dokumentu do cyfrowej postaci.

Systemy zarządzania jakością dają użytkownikom możliwość skonfigurowania każdego pola oraz wybrania jego parametrów spośród wielu dostępnych szablonów.  

Systemy zarządzania jakością powinny cechować się dużą elastycznością. Procesy jakościowe są na tyle niepowtarzalne i zależne od specyfiki branży, że system QMS (Quality Management System) musi być w pełni konfigurowalny i edytowalny. Wewnętrzne procedury przedsiębiorstwa determinują jak dokładnie niezgodność w formularzu powinna zostać opisana lub skategoryzowana, jaka powinna być ścieżka operatora w przypadku wykrycia niezgodności lub jak często należy przeprowadzić kontrolę jakości produkowanego wyrobu. 

QMS system w branży FMCG

Największe doświadczenie we wdrożeniu systemu zarządzania jakością posiadamy w branży FCMG, a w szczególności branży spożywczej i kosmetycznej. Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwach często było procesem realizowanym ręcznie lub półautomatycznie przez operatorów na papierowych formularzach lub plikach Excel. Wraz z rozwojem przedsiębiorstw pojawiła się potrzeba wdrożenia zmian w zakresie zarządzania jakością produkcji. Nastąpiło odejście od ręcznych sposobów aktualizacji i zbierania informacji, w kierunku rozwiązania QMS zintegrowanego z systemem MES. W ten sposób informacje zaczytywane są automatycznie, a Operator jedynie potwierdza poprawność danych.

System zarządzania jakością pozytywnie wpłynął na rzetelność i wiarygodności informacji pozyskiwanych z produkcji. Dzięki temu Dział Kontroli Jakości może wdrażać skuteczne usprawnienia i optymalizacje opierając swoje wnioski na sprawdzonych informacjach. Celem wdrożenia QMS (Quality Management System) jest również ułatwienie pracy operatorom na stanowiskach produkcyjnych. System zarządzania jakością przypomina o konieczności wypełnienia formularza jakościowego, sygnalizuje czas do wykonania kolejnej kontroli, automatycznie uzupełnia informacje pobrane z maszyn lub urządzeń peryferyjnych (wagi, drukarki, etykieciarki) oraz wspiera Operatora w przypadku wykrycia niezgodności.

Systemy zarządzania jakością stanowią jeszcze niszowy obszar, jeżeli chodzi o priorytety wdrożeniowe firm produkcyjnych. W pierwszej kolejności wdrażane są rozwiązania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP) oraz produkcją (MES) lub utrzymaniem ruchu (CMMS).

Nasze pozostałe
produkty

System przeznaczony do usprawniania produkcji poprzez sygnalizację miejsca przestoju i wizualizację procesu produkcji, przy pomocy współczynników OEE i KPI. Stosowanie aplikacji do nadzoru produkcji przyczynia się do zwiększenia wydajności w stosunkowo krótkim czasie.

Rozbudowane, zaawansowane narzędzie do monitorowania i zarządzania produkcją. System każdorazowo jest indywidualnie konfigurowany i programowany. Modułowość systemu pozwala na dostosowanie do każdego rodzaju przedsiębiorstwa i każdego charakteru produkcji.

System wezwań wózków widłowych, który usprawnia proces komunikacji pomiędzy działami. System umożliwia lepszą koordynację działań logistycznych oraz redukuje liczbę pustych przebiegów. Lista wezwań jest widoczna na panelu dotykowym na każdym wózku widłowym.