USPRAWNIENIE PROCESÓW JAKOŚCIOWYCH W ZAKŁADACH PRODUKCYJNYCH

Systemy klasy QMS (Quality Management System) wspierają procesy jakościowe w firmach produkcyjnych. Celem wdrożenia systemu QMS jest uzyskanie najlepszej obsługi Klientów, poprzez standaryzację produktów, zwiększenie powtarzalności produkcji, skuteczniejsze wyłapywanie błędów. Dla Przedsiębiorstwa przynosi to wymierne korzyści finansowe i organizacyjne.

Systemy klasy QMS wspierają firmy w działaniu zgodnie z zasadami Continous Improvement, dzięki precyzyjnemu dostarczaniu informacji na temat nieprawidłowości w procesie produkcyjnym, ułatwiają podejmowanie decyzji o wdrażaniu zmian, a także upraszczają monitoring zmian wskaźników jakościowych w procesach produkcyjnych.

Paperless Office - System wspiera redukcję papierowych formularzy i wspiera wprowadzenia cyfrowych zamienników

QMS SYSTEM

DZIAŁANIE RAION
QMS SYSTEM

Jest to pełnoprawny system klasy QMS, który umożliwia tworzenie dowolnych formularzy jakościowych, z których tworzone są schematy dla procedur jakościowych występujących w przedsiębiorstwie. Kreator zależności jest stworzony w bardzo elastyczny sposób, dzięki czemu łatwo dopasowuje się do charakterystyki przedsiębiorstwa. Możliwa jest integracja z systemami klasy MES przez co tworzą razem kompleksowe narzędzie biznesowe. System jest na tyle uniwersalny, że może wspierać nie tylko procesy produkcyjne i z sukcesem może być wykorzystywany w innych obszarach np. utrzymaniu ruchu lub logistyce.

System Raion QMS wspiera funkcjonowanie Działu Kontroli Jakości oraz wspomaga procesy zarządzania jakością w przedsiębiorstwie.

Jest to pełnoprawny system klasy QMS, który umożliwia tworzenie dowolnych formularzy jakościowych, z których tworzone są schematy dla procedur jakościowych występujących w przedsiębiorstwie. Kreator zależności jest stworzony w bardzo elastyczny sposób, dzięki czemu łatwo dopasowuje się do charakterystyki przedsiębiorstwa. Możliwa jest integracja z systemami klasy MES przez co tworzą razem kompleksowe narzędzie biznesowe. System jest na tyle uniwersalny, że może wspierać nie tylko procesy produkcyjne i z sukcesem może być wykorzystywany w innych obszarach np. utrzymaniu ruchu lub logistyce.

Możliwości systemu QMS

Tworzenie zależności pomiędzy formularzami

Proaktywny monitoring zdarzeń jakościowych

Wyświetlanie danych online

Cyfryzacja papierowych dokumentów

Archiwizacja danych

Tworzenie zależności pomiędzy formularzami

Proaktywny monitoring zdarzeń jakościowych

Wyświetlanie danych online

Cyfryzacja papierowych dokumentów

Archiwizacja danych

Wywoływanie formularzy przy określonych zdarzeniach

Tworzenie i określanie procesów, procedur, struktur i zasobów w zarządzaniu jakością

Integracja z urządzeniami peryferyjnymi takimi jak: wagi, drukarki, etykieciarki

Integracja z zewnętrznymi systemami np. MES

Nadawanie różnych uprawnień użytkownikom

Wywoływanie formularzy przy określonych zdarzeniach

Tworzenie i określanie procesów, procedur, struktur i zasobów w zarządzaniu jakością

Integracja z urządzeniami peryferyjnymi takimi jak: wagi, drukarki, etykieciarki

Integracja z zewnętrznymi systemami np. MES

Nadawanie różnych uprawnień użytkownikom

KORZYŚCI

Wykorzystanie systemu QMS w procesie prefabrykacji szafy sterowniczej

W systemie użytkownik może skonfigurować dowolne pole
o dowolnej funkcjonalności

KREATOR FORMULARZY

Prosty i intuicyjny kreator formularzy umożliwia przeniesienie każdego papierowego dokumentu do cyfrowej postaci.

Użytkownicy mają możliwość skonfigurowania każdego pola oraz wybrania jego parametrów spośród wielu dostępnych szablonów.  

NASZE POZOSTAŁE
PRODUKTY

RAION cybervision

System przeznaczony do usprawniania produkcji poprzez sygnalizację miejsca przestoju i wizualizację procesu produkcji, przy pomocy współczynników OEE i KPI. Stosowanie aplikacji do nadzoru produkcji przyczynia się do zwiększenia wydajności w stosunkowo krótkim czasie.

RAION MES

Rozbudowane, zaawansowane narzędzie do monitorowania i zarządzania produkcją. System każdorazowo jest indywidualnie konfigurowany i programowany. Modułowość systemu pozwala na dostosowanie do każdego rodzaju przedsiębiorstwa i każdego charakteru produkcji.

RAION SUMMON

System wezwań wózków widłowych, który usprawnia proces komunikacji pomiędzy działami. System umożliwia lepszą koordynację działań logistycznych oraz redukuje liczbę pustych przebiegów. Lista wezwań jest widoczna na panelu dotykowym na każdym wózku widłowym.