fbpx

ANDON SYSTEM - KONTROLA PROCESÓW PRODUKCJI

System Andon jest innowacyjnym rozwiązaniem zaprojektowanym i wdrożonym po raz pierwszy przez firmę Toyota. Słowo to oznacza sygnalizator, a system ma na celu błyskawiczną komunikację i natychmiastowe zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości w procesie produkcyjnym. Sygnalizacja odbywa się za pomocą sygnałów świetlnych i może następować automatycznie, po jej wykryciu przez różne czujniki lub też ręcznie, jeśli operator wykryje odstępstwo i wciśnie przycisk Andon. Informacja o awarii, zatrzymaniu czy przestoju produkcyjnym jest natychmiast wyświetlana na monitorach, w aplikacji zarządzającej oraz sygnalizowana poprzez zmianę światła. Nadrzędny cel systemu to monitoring przestojów w produkcji.

Działanie Raion
Andon System

Andon umożliwia kontrolę procesu produkcji i natychmiastowe przekazanie – za pomocą sygnałów świetlnych, dźwiękowych i powiadomień SMS / e-mail – informacji do odpowiednich jednostek organizacyjnych, o powstałym problemie, zatrzymaniu lub przestoju produkcyjnym. Zgłoszony problem produkcyjny jest również widoczny na ekranie wizualizacyjnym umieszczonym w widocznym miejscu na hali produkcyjnej. Pozwala to na uruchomienie natychmiastowej procedury usuwania awarii przez np. zmianę parametrów pracy maszyny czy jej wyłączenie. Andon doskonale uzupełnia zarządzanie produkcją, jakim zajmuje się system MES, eliminując lub ograniczając do minimum wszelkie przestoje w produkcji czy spowolnienie procesów technologicznych. Andon jest na tyle uniwersalnym rozwiązaniem, że może być wykorzystywany w każdym rodzaju produkcji, w tym np. produkcji taktowanej, którą wspiera rozwiązanie Takt Time.

Dzięki zastosowaniu technologii WEB system umożliwia wizualizację aktualnego stanu monitorowanej produkcji na zamontowanych ekranach lub urządzeniach mobilnych. Poza informowaniem o jego wystąpieniu wskazuje też na miejsce pojawienia się problemu. Ma to dodatkową zaletę, jaką jest ograniczenie czasu niezbędnego na zdiagnozowanie usterki. Dzięki temu redukowane są przestoje produkcyjne w kontekście czasu trwania i ich zapobiegania.
System Andon oferuje możliwość przypisania sygnałów dźwiękowych, które informują o zaistniałych zmianach w procesie produkcji.

Zasada działania Andon

Krok 1

Operator zgłasza zatrzymanie przy pomocy przycisku lub panelu dotykowego. Przestoje w produkcji mogą być również wykrywane automatycznie poprzez czujniki. Zmiana światła Andon usprawnia komunikację.

Krok 2

Zgłoszone zatrzymanie produkcyjne widoczne jest w wielu miejscach w aplikacji Andon. Powiadomienie o wystąpieniu przestoju jest automatycznie generowane przez system i kierowane do odpowiednich osób, z rozróżnieniem na typ problemu.

Krok 3

Zatrzymanie Andon może wymuszać na pracowniku wybór przyczyny przestoju. Można je zakończyć z poziomu okna aplikacji lub bezpośrednio na stanowisku produkcyjnym. System Andon rejestruje czas zgłoszenia awarii oraz czas podjęcia serwisu przez dział UR.

Krok 4

Na podstawie czasu trwania przestoju produkcyjnego, możliwa jest ocena reakcji personelu odpowiadającego za utrzymanie produkcji. System Andon umożliwia przeglądanie historii awarii i przyczyn przestoju w zadanym przedziale czasowym. Dzięki temu następuje usprawnienie procesu zarządzania produkcją

Możliwości systemu Andon

Sposób wyzwalania Andon

POWIADAMIANIE RĘCZNE
Kasety z przyciskami Andon

Stanowisko wyposażone jest w kasetę z przyciskami. W trakcie procesu produkcji Operator maszyny poprzez naciśnięcie przycisku na kasecie steruje zmianą światła Andon i wskazuje jakiego rodzaju zatrzymanie nastąpiło na jego stanowisku pracy.

Panele dotykowe lub urządzenia mobilne z przyciskami Andon

Stanowisko wyposażone jest w panel dotykowy lub czytelny wyświetlacz z przyciskami Andon. Operator maszyny poprzez współpracę z panelem dotykowym, informuje jakiego rodzaju zdarzenie nastąpiło na jego stanowisku pracy. Tablet lub urządzenie mobilne ma możliwość sterowania zmianą światła na kolumnie sygnalizacyjnej.

POWIADAMIANIE AUTOMATYCZNE
POW. AUTOMATYCZNE

Stanowisko wyposażone jest w czujniki, które w chwili wykrycia zatrzymania w procesie produkcyjnym automatycznie poinformują za pomocą dodatkowych sygnałów świetlnych i dźwiękowych jakiego rodzaju zdarzenie nastąpiło na danym stanowisku pracy.

Zestawy Andon System

Kaseta z dowolną konfiguracją przycisków Andon
kaseta i kolumna świetlna Andon- dowolna konfiguracja

Uzupełnianie przyczyn Andon

KATEGORYZACJA ZATRZYMAŃ, AWARII, PRZESTOJÓW W PRODUKCJI I ICH PRZYCZYN

Wizualizacja w Andon System

Widok ekranów rozmieszczonych przy stanowiskach produkcyjnych daje możliwość bezpośredniej obserwacji sytuacji w procesie produkcji, co w konsekwencji przekłada się na sprawne rozwiązywanie problemów technicznych.

Wizualizacje bieżącego stanu parku maszynowego, stanowią główne narzędzie pracy przede wszystkim dla operatorów maszyn, kadry zarządzającej i liderów linii. Przy każdej realizacji wdrożeń systemu Andon, zakres i rodzaj wyświetlanych wizualizacji, dostosowany jest do indywidualnych potrzeb klienta.

Pomiar
czasu reakcji

Na podstawie czasu trwania przestoju lub zatrzymania możliwa jest ocena reakcji personelu odpowiadającego za utrzymanie produkcji.

Każde zgłoszenie pracownika produkcji jest rejestrowane i archiwizowane przez system, a także dostępne do późniejszej analizy. Na podstawie czasu trwania przestoju, możliwa jest ocena reakcji personelu odpowiadającego za utrzymanie produkcji.

 

Korzyści

Finanse

*koszt pracownika i przestoju maszyny – który często jest dużo większy!

Nasze pozostałe
produkty

Raion Cybervision

System służący do monitoringu parku maszynowego. Rozwiązanie CyberVision przekazuje informacje bezpośrednio z maszyn lub stanowisk produkcyjnych w czasie rzeczywistym, oblicza najważniejsze wskaźniki produkcyjne oraz informuje o postępie zlecenia produkcyjnego.  

Raion MES

Pełnoprawny system klasy MES służący do zarządzania procesem produkcji. System MES każdorazowo tworzony jest zgodnie z oczekiwaniami biznesowymi Klienta, co powoduje że każde wdrożenie jest unikalne. System umożliwia integrację z zewnętrznymi systemami klasy ERP / APS.

Raion Summon

System wezwaniowy dla operatorów wózków widłowych. Operatorzy na stanowiskach produkcyjnych zgłaszają potrzebę odebrania / dostarczenia palety lub materiału. Dzięki temu rozwiązaniu następuje poprawa komunikacji pomiędzy obszarem produkcji i logistyki wewnątrzzakładowej. Więcej dostaw jest realizowanych na czas.