fbpx
Optymalizacja procesów produkcyjnych

Optymalizacja procesów produkcyjnych

Na dzisiejszym rynku optymalizacja procesów produkcyjnych jest niezbędna, aby przedsiębiorstwa pozostały konkurencyjne. Dzięki niej firma obniża koszty, zwiększa wydajność oraz jakość tworzonych dóbr. Może również poprawić dostarczanie towarów i usług, a także ogólne wrażenia klientów. Pojawia się jednak pytanie: jak skutecznie zoptymalizować produkcję? Poniżej przedstawiamy kilka praktycznych wskazówek.

Optymalizacja produkcji – definicja

Zanim omówimy sposoby na zoptymalizowanie procesów produkcyjnych, warto przedstawić definicję tego procesu. Dzięki temu o wiele łatwiej będzie Państwu zauważyć pewne zależności.

Produkcja obejmuje celowo podejmowane działania prowadzące do wytworzenia towaru. Gdy towar uzyskuje wszystkie określone wcześniej cechy, proces produkcji się kończy. Optymalizacja procesów produkcyjnych polega na poprawieniu sposobów wykorzystania zasobów produkcji firmy. Głównym celem optymalizacji jest zwiększenie zysków, na który składają się takie elementy jak:

 • zmniejszone koszty produkcji,
 • lepsza organizacja pracy,
 • skrócony czas potrzebny na wyprodukowanie towaru,
 • większa wydajność pracowników.

Optymalizacja procesów produkcyjnych obejmuje szereg działań, takich jak usprawnienie operacji, zmniejszenie ilości odpadów, poprawa wykorzystania zasobów i zwiększenie automatyzacji.

Redukcja a optymalizacja kosztów

Przy omawianiu zjawiska optymalizacji procesów biznesowych czy produkcyjnych pojawia się pojęcie optymalizacji kosztów. Trzeba jednak pamiętać, że to nie to samo, co redukcja kosztów – w rzeczywistości redukcja kosztów jest znacznie węższym terminem, ponieważ oznacza rezygnację z pewnych wydatków. Optymalizacja kosztów wiąże się z pewnymi inwestycjami, które w miarę funkcjonowania przedsiębiorstwa okażą się korzystniejsze dla działania firmy niż dotychczas stosowane rozwiązania. Dość łatwo więc zauważyć, że redukcja kosztów stanowi tylko jedno z narzędzi optymalizacji.

Analiza sytuacji przed optymalizacją

Rozważają Państwo pracę nad usprawnieniami działania przedsiębiorstwa? Świetnie! Sygnałami do przeprowadzenia zmian organizacyjnych na hali produkcyjnej mogą być np. mała elastyczność realizacji zamówienia, duży koszt produkcji czy długi czas procesów. Zanim jednak zdecydują się Państwo na wprowadzenie jakichkolwiek zmian, koniecznie trzeba przeanalizować obecną sytuację i zlokalizować źródło problemów, a także potencjalne elementy do optymalizacji.

Dogłębną analizę trzeba przeprowadzić, jeśli planowane zmiany dotyczą:

 • zwiększenia lub zmniejszenia asortymentu albo rozwoju firmy,
 • modyfikacji sposobu wytwarzania produktów,
 • nowej lokalizacji wytwarzania.

Podczas optymalizacji procesów produkcyjnych firmy muszą brać pod uwagę różne czynniki, w tym obecne możliwości i zasoby, potrzeby klientów, postęp technologiczny oraz trendy branżowe. Dogłębna analiza bieżącej sytuacji przed optymalizacją pozwala więc nierzadko zaoszczędzić.

Usprawnienie procesu produkcyjnego – kiedy je wprowadzić?

Czynniki skłaniające przedsiębiorców do optymalizacji procesów są bardzo zróżnicowane. Niektóre z nich zasygnalizowaliśmy wcześniej, jednak to nie wszystko. Na usprawnienia procesów produkcyjnych warto zdecydować się, jeśli:

 • w branży pojawia się konkurencja,
 • koszty produkcji są zbyt duże w porównaniu do zysków,
 • wiele produkowanych towarów jest wadliwych,
 • zarządzanie czasem sprawia trudności,
 • istnieje potrzeba poprawy komunikacji wśród pracowników oraz podniesienia ich morali,
 • firma chce dostosować działanie do określonych norm prawnych,
 • pojawiają się zmiany globalne (np. pandemia COVID-19),
 • nie mają Państwo szczegółowych danych  produkcyjnych, które umożliwiają podjęcie rzetelnej i właściwej decyzji.

Optymalizacja procesów przemysłowych – jak to zrobić?

Ciągłe doskonalenie procesów w firmie jest niezbędne dla istnienia każdego przedsiębiorstwa. Obecnie poprawa jakości oznacza rozwój, dlatego działania optymalizacyjne są nieuniknione. W zależności od branży i charakteru Państwa biznesu, optymalizacja w procesach produkcyjnych będzie wyglądać nieco inaczej. Przykładowo w jednej firmie zwiększenie wydajności można osiągnąć przez zakup nowszych maszyn, a w innej – poprawę kontaktu z dostawcami materiałów.

Coraz częściej w przemyśle ograniczenie kosztów to inwestycja w specjalistyczne rozwiązania IT. Nowoczesne systemy są w stanie prześledzić każdy krok procesu produkcyjnego i dzięki temu umożliwić Państwu optymalizację zarządzania czasem, jakości wytwarzanych dóbr czy logistyki. W Raion Software zajmujemy się właśnie takimi usługami. Wierzymy, że monitoring parku maszynowego stanowi ułatwienie dla pracowników, a co za tym idzie – przekłada się na zwiększenie wydajności zakładu. Poniżej przedstawiamy kilka rozwiązań służących optymalizacji procesów produkcyjnych.

Usprawnianie procesów produkcyjnych w branży FMCG

Do ciągłego doskonalenia procesów produkcyjnych w branży towarów szybko zbywalnych (FMCG) wykorzystuje się zaangażowanie zespołów wdrożeniowych oraz wysiłek pracowników. Warto jednak pamiętać, że w dobie cyfryzacji nad jakością procesów z powodzeniem może czuwać odpowiednie oprogramowanie informatyczne. Takie narzędzie do zarządzania produkcją to np. Manufacturing Execution System oferowany przez naszą firmę.

MES śledzi każdy krok produkcji i skutecznie ją skraca. Dzięki temu błędy ludzkie są zredukowane do minimum, a czas pracy osób zatrudnionych – maksymalnie wykorzystany. Co więcej, oprogramowanie weryfikuje poprawność działania maszyn w zakładzie, zatem niezbędne czynności naprawcze mogą zostać podjęte jak najszybciej – a wszystko to bez ciągłych przestojów w pracy. Jeśli pojawiają się już przestoje, ich czas jest mierzony, co pozwala zoptymalizować tryb pracy linii lub maszyny. Zaimplementowany system Raion MES pozytywnie wpływa więc na wzrost wydajności firmy.

Wymierne efekty działania naszego oprogramowania są widoczne na dowolnym urządzeniu połączonym z siecią przemysłową przedsiębiorstwa z dostępem do internetu. Warto także pamiętać o kilku poziomach uprawnień dostosowanych do każdego użytkownika. Ponadto interfejs aplikacji każdorazowo można przygotować zgodnie z potrzebami technologicznymi w zakładzie oraz specyfiką jego codziennej pracy.

Uzupełnienie systemu MES – Andon i CyberVision

System MES śledzi każdy proces produkcyjny i służy ich analizie oraz optymalizacji. Świetnym jego uzupełnieniem jest Andon opracowany na potrzeby marki Toyota – narzędzie informatyczne automatycznie sygnalizuje pracowników zakładu o wykryciu nieprawidłowości. Dzieje się to automatycznie lub ręcznie, jeżeli operator linii wykryje odstępstwo od normy. Wówczas na wszystkich ekranach czy aplikacji zarządzającej pojawia się informacja o awarii, dzięki czemu można zapobiec długim przestojom w pracy. Co więcej, Andon służy również jako zabezpieczenie przed niebezpiecznymi wypadkami.

Jedną z ciekawych funkcji oprogramowania jest sposób wyzwalania odpowiednich akcji – mają Państwo możliwość stworzenia algorytmu określającego wyzwalanie techniki Andon, wywołanych akcji, a także możliwość wizualizowania problemów na telewizorach.. Zachowanie historii awarii i powodów przestojów pozwala natomiast ocenić reakcję personelu na awarie oraz wykryć problematyczne etapy produkcji. Dzięki systemowi Andon proces komunikacji między pracownikami różnych działów staje się o wiele sprawniejszy.

System CyberVision współpracuje z narzędziem Andon i umożliwia kategoryzowanie wielu problemów produkcyjnych. Szybkie rozwiązanie przyczyn przestojów czy kłopotów technicznych umożliwia bardzo szybkie zwiększenie wydajności zakładu.

Optymalizacja procesów produkcji – jakość

Do skutecznego wyłapywania błędów w produkcji sprawdza się również nasz Quality Management System. Jego wdrożenie powoduje zwiększenie powtarzalności produkcji, a co za tym idzie – uzyskanie lepszej obsługi klientów. Aplikacja QMS, której celem jest ocena jakości wyprodukowanych dóbr, znacznie ułatwia przedsiębiorcom podjęcie decyzji o wprowadzeniu zmian organizacyjnych czy inwestycji.

Działanie maszyn w zakresie optymalizacji procesów produkcyjnych

Jeśli szukają Państwo rozwiązań przystosowanych do wspierania działu utrzymania ruchu w produkcji, polecamy system CMMS. Oprogramowanie tworzy system powiadomień, który w czasie rzeczywistym monitoruje działanie linii produkcyjnych, a w razie wystąpienia problemów – na bieżąco informuje o nich użytkowników. System prezentowany przez naszą firmę służy także m.in. do:

 • planowania i realizacji przeglądów technicznych,
 • lokalizacji awarii oraz wykonywania szybkich napraw,
 • zbierania informacji o pracy parku maszynowego,
 • obliczania wskaźników efektywności KPI.

Usprawnienie procesów logistycznych

Usprawnianiu podlegają nie tylko procesy produkcyjne. Często w firmach przeprowadzana jest optymalizacja procesów biznesowych, a także logistyki. Wówczas działania obejmują optymalizację procesów logistycznych, takich jak zarządzanie zapasami i planowanie transportu.

W tym niezastąpione okazuje się oprogramowanie Raion Summon. System wezwaniowy służy operatorom wózków widłowych oraz pracownikom na stanowiskach produkcyjnych. Wykorzystanie naszego narzędzia poprawia komunikację i logistykę wewnątrz zakładu, a co za tym idzie – poprawia wydajność przedsiębiorstwa.

Usprawnienie pracy Służb Utrzymania Ruchu

Mogą Państwo zdecydować się także na optymalizację procesów w Służbach Utrzymania Ruchu. Zarządzanie nimi znacznie ułatwia narzędzie informatyczne Raion Software CMMS. Aplikacja jest w tym przypadku zintegrowana z systemem, a więc wszystkie działania od razu są widoczne. W ten sam sposób pracownicy monitorują inspekcje i testowanie sprzętu, a także procesy konserwacyjne.

Optymalizacja procesów produkcyjnych i logistycznych czy magazynowych jest ważnym elementem sukcesu każdej firmy. Wykorzystując odpowiednie narzędzia oraz techniki, firmy mogą obniżyć koszty, jednocześnie zwiększając wydajność, aby zachować konkurencyjność w swojej branży. Zachęcamy więc do zapoznania się z narzędziami Raion, które z pewnością posłużą Państwu w usprawnianiu procesów w przedsiębiorstwie.

FAQ

 • Co to jest optymalizacja procesów produkcyjnych?

Optymalizacja produkcji to szereg działań, które mają poprawić wykorzystanie zasobów firmy i w efekcie – zwiększyć zyski. Obejmują m.in. zwiększenie automatyzacji, zmniejszenie odpadów czy zwiększenie jakości produktów.

 • Kiedy zdecydować się na optymalizację procesów w firmie?

Mogą się Państwo zdecydować na optymalizację produkcji, m.in. jeśli procesy są zbyt kosztowne lub długie, a możliwości parku maszynowego – ograniczone.

 • Jak usprawnić pracę na produkcji?

To zależy od wielu czynników, m.in. od charakteru czy wielkości firmy. Optymalizacja produkcji może polegać na poprawie komunikacji, inwestycji w nowoczesne maszyny czy eliminację przestojów w pracy. W Raion Software możemy bezpłatnie skonsultować Państwa potrzeby produkcyjne i wskazać najlepszą ścieżkę optymalizacji produkcji.

 • Czy do optymalizacji produkcji można wykorzystać systemy informatyczne?

Tak! Takie rozwiązanie pozwala zwiększyć wydajność firmy i na bieżąco śledzić poprawność procesów produkcyjnych. Zachęcamy więc do sprawdzenia systemów, jakie mamy w ofercie.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.