fbpx
Summon - system przywoływania wózków

SUMMON - SYSTEM WEZWAŃ WÓZKÓW WIDŁOWYCH

SYSTEM SUMMON umożliwia generowanie zawiadomienia o potrzebie odebrania lub dostarczenia materiału.

 

Lista wezwań widoczna na panelu dotykowym na każdym wózku widłowym pozwala na perfekcyjną koordynację dostaw towaru.

 

System wspiera komunikację pomiędzy wybranymi obszarami produkcji oraz pozwala na optymalizację ilości przejazdów wykonywanych przez operatorów wózków widłowych.

 

System pozwala na zaprezentowanie wizualizacji pracy wózków widłowych w czasie rzeczywistym. Informacja o konieczności pobrania / odebrania towaru może zostać wygenerowana automatycznie np. z systemu WMS lub czujnika albo zostać wyzwolona ręcznie przez Operatora na stanowisku produkcyjnym

Działanie Raion Summon System

SUMMON pozwala na optymalne zarządzanie obciążeniem pracowników logistyki wewnętrznej. Dodatkowo mierzy czas reakcji na zgłoszenia pochodzące z obszaru produkcji dla poszczególnych operatorów wózków widłowych 

Stan wszystkich wezwań jest wizualizowany w czasie rzeczywistym, a każde zdarzenie jest rejestrowane i zapamiętywane przez system. Statusy stanowisk produkcyjnych wyświetlane są dla operatorów wózków widłowych na dedykowanych ekranach dotykowych. 

Krok 1

Operator zgłasza problem produkcyjny przy pomocy przycisku lub panelu dotykowego. Zakłócenie w produkcji może być również wykrywane automatycznie poprzez czujniki.

Krok 2

Zgłoszone zakłócenia widoczne są w różnych miejscach w aplikacji. Powiadomienie o wystąpieniu zakłócenia jest automatycznie generowane przez system i kierowane do odpowiednich osób, z rozróżnieniem na typ problemu.

Krok 3

Zgłoszenie ANDON może wymuszać na pracowniku wybór przyczyny przestoju. Można je zakończyć z poziomu okna aplikacji lub bezpośrednio na stanowisku produkcyjnym. System rejestruje czas zgłoszenia awarii, oraz czas podjęcia serwisu przez dział UR.

Funkcjonalności Systemu Summon

Możliwości wywołania wezwania

Zestaw Andon
Panel Operatorski 13"

Wizualizacje

Specjalnie dostosowane wizualizacje, panele dotykowe na każdym wózku widłowym oraz użycie powiadomień świetlnych na produkcji usprawniają dotarcie do miejsca odbioru lub dostawy towaru.

Przy każdej realizacji wdrożeń systemu zakres i rodzaj wyświetlanych wizualizacji dostosowywany jest indywidualnie pod potrzeby klienta.

Raportowanie

Narzędzie pozwala na generowanie szybkich raportów z najważniejszymi informacjami o przebiegu i ilości wezwań, czasu dostarczenie lub odebrania towaru.

Umożliwia to wprowadzanie wielu usprawnień, eliminację zbędnych przebiegów, zwiększenie efektywności prac operatorów wózków i ich optymalne wykorzystanie w stosunku do ich dostępności.

Korzyści systemu Summon

Nasze pozostałe
produkty

RAION CYBERVISION

Aplikacja CyberVision to wsparcie dla współczesnej produkcji. System zbudowany jest z gotowych modułów, przez co jest prosty i szybki we wdrożeniu. Rozwiązanie pozwala na monitoring najważniejszych wskaźników produkcyjnych w czasie rzeczywistym. Możliwe jest to dzięki integracji z systemami ERP/APS, komunikacji z maszynami oraz opomiarowaniu procesów ręcznych. Informacje na temat osiąganych wskaźników prezentowane są w raportach i na wiuzualizcjach.

RAION MES

Rozwiązanie klasy MES wspierające śledzenie procesów produkcyjnych i rozliczanie bieżącej produkcji. Operatorzy na stanowiskach produkcyjnych współpracują z aplikacją za pomocą paneli MES. Rejestrują informacje na temat czasu pracy, czasów przestoju, wyprodukowanych ilości oraz powstałego odrzutu. Te informacje znajdują odzwierciedlenie w systemie raportowym dedykowanym dla osób zarządzających produkcją.

RAION CMMS

System klasy CMMS. Stworzony do zarządzania zespołem służb Utrzymania Ruchu. Ułatwia planowanie i realizację przeglądów, tworzenie listy zadań oraz przywoływanie pracowników UR do stanowisk. Dzięki modułowi Andon możliwe jest również obliczanie czasu reakcji potrzebnego na podjęcie zgłoszenia przez pracowników UR. Kluczowe informacje zebrane przez system są wizualizowane w czasie rzeczywistym oraz znajdują swoje odzwierciedlenie w raportach. 

System klasy CMMS. Stworzony do zarządzania zespołem służb Utrzymania Ruchu. Ułatwia planowanie i realizację przeglądów, tworzenie listy zadań oraz przywoływanie pracowników UR do stanowisk. Dzięki modułowi Andon możliwe jest również obliczanie czasu reakcji potrzebnego na podjęcie zgłoszenia przez pracowników UR. Kluczowe informacje zebrane przez system są wizualizowane w czasie rzeczywistym oraz znajdują swoje odzwierciedlenie w raportach.