SYSTEM
WEZWAŃ WÓZKÓW WIDŁOWYCH

SYSTEM SUMMON umożliwia generowanie zawiadomienia o potrzebie odebrania lub dostarczenia materiału.

Lista wezwań widoczna na panelu dotykowym na każdym wózku widłowym pozwala na perfekcyjną koordynacje dostaw towaru.

SUMMON

DZIAŁANIE RAION
SUMMON SYSTEM

SUMMON umożliwia generowanie zawiadomienia o potrzebie odebrania lub dostarczenia materiału.

Lista wezwań widoczna na panelu dotykowym na każdym wózku widłowym pozwala na perfekcyjną koordynacje dostaw towaru.

Stan wszystkich wezwań jest wizualizowany w czasie rzeczywistym, a każde zdarzenie jest rejestrowane i zapamiętywane przez system. Dzięki temu można wygenerować raporty o czasach reakcji wózków, z podziałem na każdego operatora czy stanowisko produkcyjne.

Krok 1

Operator zgłasza problem produkcyjny przy pomocy przycisku lub panelu dotykowego. Zakłócenie w produkcji może być również wykrywane automatycznie poprzez czujniki.

Krok 2

Zgłoszone zakłócenia widoczne są w różnych miejscach w aplikacji. Powiadomienie o wystąpieniu zakłócenia jest automatycznie generowane przez system i kierowane do odpowiednich osób, z rozróżnieniem na typ problemu.

Krok 3

Zgłoszenie ANDON może wymuszać na pracowniku wybór przyczyny przestoju. Można je zakończyć z poziomu okna aplikacji lub bezpośrednio na stanowisku produkcyjnym. System rejestruje czas zgłoszenia awarii, oraz czas podjęcia serwisu przez dział UR.

FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU SUMMON

KORZYŚCI

WIZUALIZACJE

Specjalnie dostosowane wizualizacje, panele dotykowe na każdym wózku widłowym oraz użycie powiadomień świetlnych na produkcji usprawniają dotarcie do miejsca odbioru lub dostawy towaru.

Przy każdej realizacji wdrożeń systemu zakres i rodzaj wyświetlanych wizualizacji dostosowywany jest indywidualnie pod potrzeby klienta.

Stan wszystkich wezwań jest wizualizowany w czasie rzeczywistym

RAPORTOWANIE

Narzędzie pozwala na generowanie szybkich raportów z najważniejszymi informacjami o przebiegu i ilości wezwań, czasu dostarczenie lub odebrania towaru.

Umożliwia to wprowadzanie wielu usprawnień, eliminację zbędnych przebiegów, zwiększenie efektywności prac operatorów wózków i ich optymalne wykorzystanie w stosunku do ich dostępności.

NASZE POZOSTAŁE
PRODUKTY

RAION cybervision

System przeznaczony do usprawniania produkcji poprzez sygnalizację miejsca przestoju i wizualizację procesu produkcji, przy pomocy współczynników OEE i KPI. Stosowanie aplikacji do nadzoru produkcji przyczynia się do zwiększenia wydajności w stosunkowo krótkim czasie.

RAION MES

Rozbudowane, zaawansowane narzędzie do monitorowania i zarządzania produkcją. System każdorazowo jest indywidualnie konfigurowany i programowany. Modułowość systemu pozwala na dostosowanie do każdego rodzaju przedsiębiorstwa i każdego charakteru produkcji.

RAION HRMS

System klasy CRM oraz HRM. Stworzony do zarządzania zespołem projektowym. Ułatwia planowanie projektów za pomocą wykresów Gantta, harmonogramów czasowych oraz listy zadań. Usprawnia komunikację i zwiększa efektywność pracy.

System klasy CRM oraz HRM. Stworzony do zarządzania zespołem projektowym. Ułatwia planowanie projektów za pomocą wykresów Gantta, harmonogramów czasowych. Usprawnia komunikację i zwiększa efektywność pracy.

Krok 1

Operator zgłasza problem produkcyjny przy pomocy przycisku lub panelu dotykowego. Zakłócenie w produkcji może być również wykrywane automatycznie poprzez czujniki.

Krok 2

Zgłoszone zakłócenia widoczne są na monitorach, w aplikacji zarządzającej, sygnalizowane są przez kolumnę świetlną, a także mogą być wysyłane za pomocą wiadomości e-mail i SMS. Powiadomienie o wystąpieniu zakłócenia jest automatycznie generowane przez system i kierowane do odpowiednich osób, z rozróżnieniem na typ problemu.

Krok 3

Zgłoszenie ANDON może wymuszać na pracowniku wybór przyczyny przestoju. Można je zakończyć z poziomu okna aplikacji lub bezpośrednio na stanowisku produkcyjnym. System rejestruje czas zgłoszenia awarii, oraz czas podjęcia serwisu przez dział UR.