PRODUKTY RAION SOFTWARE

Zajmujemy się: projektowaniem oraz wykonywaniem systemów automatyki
i procesowych systemów sterowania, programowaniem robotów, oraz wdrażaniem systemów MES. Duże zaplecze warsztatowe wykorzystujemy do prototypownia
i produkcji wielu niestandardowych maszyn i urządzeń do przemysłu.

SOFTWARE

MES

Kompleksowość rozwiązania
Rozbudowane, zaawansowane narzędzie do monitorowania i zarządzania produkcją, przy jednoczesnej obsłudze procesów wspierających produkcję takich jak: jakość, logistyka oraz utrzymanie ruchu.

Elastyczność systemu

System każdorazowo jest indywidualnie konfigurowany i programowany. Modułowość systemu pozwala na dostosowanie do każdego rodzaju przedsiębiorstwa i każdego charakteru produkcji.

Cybervision

Monitoring parku maszynowego
System przeznaczony do usprawnienia produkcji poprzez sygnalizację miejsca przestoju i wizualizację procesu produkcji, przy pomocy współczynników OEE i KPI.

Skuteczna optymalizacja produkcji
Stosowanie aplikacji do nadzoru produkcji przyczynia się do zwiększenia wydajności w stosunkowo krótkim czasie. Ponadto zbieranie wszystkich informacji z maszyn oraz ich korelacja ułatwia wyciąganie trafnych wniosków i wdrażanie usprawnień w najlepszych miejscach.

ANDON

Usprawnienie komunikacji
Każde zakłócenie w procesie produkcji jest automatycznie wykrywane lub zgłaszane przez pracownika. Dzięki temu usprawniony jest przepływ informacji pomiędzy działami i wyeliminowane jest papierowe lub słowne przekazywanie informacji.

Skrócenie czasu reakcji

Zgłoszona awaria jest widoczna na monitorach wizualizacyjnych, w aplikacji zarządzającej, sygnalizowana przez kolumnę świetlną, a także zgłaszana poprzez wiadomość SMS oraz e-mail, zapewniając natychmiastową komunikację między stanowiskami.

TAKT TIME
SYSTEM

System dla pracy w taktach

Praca w takcie polega ona na wykonywaniu jednego produktu w wyliczonym dla niego czasie i jest jednym specyficznym sposobem produkcji. Takt Time System jest narzędziem przeznaczonym do jej nadzorowania i usprawniania. 

Wizualizacja czasu pracy linii
Stosowanie aplikacji do nadzoru produkcji przyczynia się do zwiększenia wydajności w stosunkowo krótkim czasie. Ponadto zbieranie wszystkich informacji z maszyn oraz ich korelacja ułatwia wyciąganie trafnych wniosków i wdrażanie usprawnień w najlepszych miejscach.

PICK BY LIGHT

Usprawnienie magazynowania

System Put to Light polega na przeniesieniu decyzji
z człowieka na system informatyczny
i wspomaganie odkładania detali we wskazane
przez system miejsce.

Wsparcie kompletacji
Istnieją dwie główne odmiany systemu.
Drugą jest system Pick by Light,
który wspomaga pobieranie przedmiotów
z wskazanej przez system lokalizacji.

WORK
MANAGER

Wsparcie zarządzania
System klasy CRM oraz HRMS. Stworzony do zarządzania zespołem projektowym oraz wsparcia procesów sprzedażowych. Usprawnia komunikację i zwiększa efektywność pracy w firmie. Pozwala na budżetowanie i harmonogramowanie projektów.

Skuteczne planowanie
System ułatwia planowanie projektów za pomocą wykresów Gantta, budżetowanie, przygotowywanie harmonogramów czasowych oraz tworzenie listy zadań. Ponadto Work Manager monitoruje najważniejsze wskaźniki.

SUMMON

Koordynacja logistyki wewnętrznej
System wezwań wózków widłowych. Umożliwia generowanie zawiadomienia o potrzebie odebrania lub dostarczenia materiału. Poprawie ulega komunikacja pomiędzy działami produkcji i logistyki wewnętrznej, co przekłada się na lepszą organizację pracy na stanowisku.

Wizualizacja listy wezwań
Lista wezwań widoczna na panelu dotykowym na każdym wózku widłowym pozwala na perfekcyjną koordynację dostaw towaru. Interfejs aplikacji jest prosty i intuicyjny, co przekłada się na wygodę użytkowników.

OPCENTER APS

Zaawansowane planowanie i harmonogramowanie
OPCENTER APS to rodzina oprogramowania do planowania i harmonogramowania produkcji. Zapewnia wsparcie przy podejmowaniu decyzji w godzinach nadliczbowych, ustalaniu priorytetów zamówień, partii produkcyjnych, negocjowaniu terminów i przetwarzaniu zamówień.

Integracja z zewnętrznymi systemami
Rozwiązanie można ściśle zintegrować z oprogramowaniem ERP, systemami realizacji produkcji (MES), oprogramowaniem do księgowania i prognozowania, zbiorami danych z hali produkcyjnej oraz arkuszami kalkulacyjnymi.

OPCENTER
EXECUTION

System klasy MOM
Architektura zbudowana jest w taki sposób, aby była elastyczna i łatwa do dostosowania do specyficznych wymagań różnych procesów przemysłowych – zarówno w produkcji procesowej, jak i produkcji dyskretnej.

Zwiększenie wydajności
W ramach tego systemu możliwe jest monitorowanie, kontrolowanie i zarządzanie wszystkimi działaniami, zasobami oraz produkcją w toku w fabryce.

QMS

Wzrost wskaźników jakości

Wsparcie firmy w działaniu zgodnie z zasadami Continous Improvement, dzięki precyzyjnej informacji na temat nieprawidłowości w procesie produkcyjnym, ułatwiają podejmowanie decyzji o wdrażaniu zmian.

Cyfryzacja formularzy jakościowych
System automatycznie zapisuje wszystkie informacje dotyczące: daty i godziny wypełnienia, zlecenia, operatora wypełniającego co skutkuje uzyskaniem rzetelnych i pełnych informacji do analizy przez Dział Kontroli Jakości.

CMMS RAION

Nadzór nad parkiem maszynowym

System którego zadaniem jest nadzór nad pracami związanymi z parkiem maszynowym oraz zarządzanie czasem pracowników utrzymania ruchu.

Zarządzanie magazynem części
System umożliwia stały wgląd w Magazyn. Dzięki odpowiedniemu przypisaniu części wykorzystywanych w maszynach można w prosty sposób ułatwić pracę działowi utrzymania ruchu w doborze odpowiednich komponentów wykorzystywanych w momencie naprawy maszyny.