• SOFTWARE

  Produkty Raion Software:

  Zajmujemy się: projektowaniem oraz wykonywaniem systemów automatyki i procesowych systemów sterowania, programowaniem robotów, oraz wdrażaniem systemów MES. Duże zaplecze warsztatowe wykorzystujemy do prototypownia i produkcji wielu niestandardowych maszyn i urządzeń do przemysłu.

  mes

  MES

  Rozbudowane, zaawansowane narzędzie do monitorowania i zarządzania produkcją. System każdorazowo jest indywidualnie konfigurowany i programowany. Modułowość systemu pozwala na dostosowanie do każdego rodzaju przedsiębiorstwa i każdego charakteru produkcji. 

  Więcej
  oee

  BASIC MES

  System przeznaczony  do usprawnienia produkcji poprzez sygnalizację miejsca przestoju i wizualizację procesu produkcji, przy pomocy współczynników OEE i KPI. Stosowanie aplikacji do nadzoru produkcji przyczynia się do zwiększenia wydajności w stosunkowo krótkim czasie.

  Więcej
  andon

  ANDON

  Każde zakłócenie w produkcji jest automatycznie wykrywane lub zgłaszane przez pracownika. Zgłoszona awaria jest widoczna na monitorach wizualizacyjnych, w aplikacji zarządzającej, sygnalizowana przez kolumnę świetlną, a także zgłaszana poprzez wiadomość SMS oraz E-mail, zapewniając natychmiastową komunikację między stanowiskami.

  Więcej
  takt time

  TAKT TIME SYSTEM

  Optymalny proces produkcji w zakładzie powinien być zaplanowany w taki sposób, aby liczba wytworzonych elementów pokrywała się z liczbą produktów przypadających na dzienne zamówienie złożone w firmie. Wbrew pozorom najlepsze nie jest to przedsiębiorstwo, które wytwarza możliwie największą ilość produktów. Równie szkodliwe jak niedobory mogą być też nadwyżki produkcyjne. Dotyczy to zwłaszcza towarów o krótkiej trwałości, które przechowywane w magazynach tracą swoje walory i narażają firmę na straty. W optymalizacji pomaga praca w taktach. Polega ona na wykonywaniu jednego produktu w wyliczonym dla niego czasie. Takt Time System jest narzędziem przeznaczonym do jej nadzorowania i usprawniania. Nadzór odbywa się za pomocą rozstawionych na hali monitorów. Wyświetlane liczniki pokazują czas pozostały do wykonania jednego taktu produkcyjnego.

  Więcej
  put to light

  PICK BY LIGHT

  System Pick to Light / Put to Light polega na przeniesieniu decyzji z człowieka na system informatyczny. Istnieją dwie główne odmiany systemu.

  Wspomaganie pobierania przedmiotów z wskazanej przez system lokalizacji

  Wspomaganie odkładania detali we wskazane przez system miejsce.

  Więcej
  oee

  WORK MANAGER

  System klasy CRM oraz HRM. Stworzony do zarządzania zespołem projektowym. Ułatwia planowanie projektów za pomocą wykresów Gantta, harmonogramów czasowych oraz listy zadań. Usprawnia komunikację i zwiększa efektywność pracy.

  Więcej
  magazyn

  SUMMON

  System wezwań wózków widłowych. Umożliwia generowanie zawiadomienia o potrzebie odebrania lub dostarczenia materiału. Lista wezwań widoczna na panelu dotykowym na każdym wózku widłowym pozwala na perfekcyjną koordynacje dostaw towaru.

  Więcej
  file

  OPCENTER APS

  OPCENTER APS to rodzina oprogramowania do planowania i harmonogramowania produkcji. Rozwiązanie można ściśle zintegrować z oprogramowaniem ERP, systemami realizacji produkcji (MES), oprogramowaniem do księgowania i prognozowania, zbiorami danych z hali produkcyjnej oraz arkuszami kalkulacyjnymi

  Więcej
  simatic

  OPCENTER EXECUTION

  Siemens Opcenter Execution Discrete / Process (wcześniej znany jako SIMATIC IT UA DM/PM) zapewnia funkcje MES i gotowe funkcje zaprojektowane do obsługi unikalnych procesów i wymagań sektorów wykonujących sekwencyjne funkcje produkcji w celu wytworzenia pożądanego produktu.

  Więcej
  magazyn

  CMMS Raion

  System którego zadaniem jest nadzór nad pracami związanymi z
  parkiem maszynowym oraz zarządzanie czasem pracowników utrzymania ruchu

  Więcej