fbpx

PRODUKTY RAION SOFTWARE

Zajmujemy się: projektowaniem oraz wykonywaniem systemów automatyki
i procesowych systemów sterowania, programowaniem robotów, oraz wdrażaniem systemów MES. Duże zaplecze warsztatowe wykorzystujemy do prototypownia
i produkcji wielu niestandardowych maszyn i urządzeń do przemysłu.

SOFTWARE

MES

Kompleksowość rozwiązania
Rozbudowane, zaawansowane narzędzie do monitorowania i zarządzania produkcją, przy jednoczesnej obsłudze procesów wspierających produkcję takich jak: jakość, logistyka oraz utrzymanie ruchu.

Elastyczność systemu

System każdorazowo jest indywidualnie konfigurowany i programowany. Modułowość systemu pozwala na dostosowanie do każdego rodzaju przedsiębiorstwa i każdego charakteru produkcji.

Cybervision

Monitoring parku maszynowego
System przeznaczony do usprawnienia produkcji poprzez sygnalizację miejsca przestoju i wizualizację procesu produkcji, przy pomocy współczynników OEE i KPI.

Skuteczna optymalizacja produkcji
Stosowanie aplikacji do nadzoru produkcji przyczynia się do zwiększenia wydajności w stosunkowo krótkim czasie. Ponadto zbieranie wszystkich informacji z maszyn oraz ich korelacja ułatwia wyciąganie trafnych wniosków i wdrażanie usprawnień w najlepszych miejscach.

ANDON

Usprawnienie komunikacji
Każde zakłócenie w procesie produkcji jest automatycznie wykrywane lub zgłaszane przez pracownika. Dzięki temu usprawniony jest przepływ informacji pomiędzy działami i wyeliminowane jest papierowe lub słowne przekazywanie informacji.

Skrócenie czasu reakcji

Zgłoszona awaria jest widoczna na monitorach wizualizacyjnych, w aplikacji zarządzającej, sygnalizowana przez kolumnę świetlną, a także zgłaszana poprzez wiadomość SMS oraz e-mail, zapewniając natychmiastową komunikację między stanowiskami.

TAKT TIME
SYSTEM

System dla pracy w taktach

Praca w takcie polega ona na wykonywaniu jednego produktu w wyliczonym dla niego czasie i jest jednym specyficznym sposobem produkcji. Takt Time System jest narzędziem przeznaczonym do jej nadzorowania i usprawniania. 

Wizualizacja czasu pracy linii
Stosowanie aplikacji do nadzoru produkcji przyczynia się do zwiększenia wydajności w stosunkowo krótkim czasie. Ponadto zbieranie wszystkich informacji z maszyn oraz ich korelacja ułatwia wyciąganie trafnych wniosków i wdrażanie usprawnień w najlepszych miejscach.

PICK BY LIGHT

Usprawnienie magazynowania

System Put to Light polega na przeniesieniu decyzji
z człowieka na system informatyczny
i wspomaganie odkładania detali we wskazane
przez system miejsce.

Wsparcie kompletacji
Istnieją dwie główne odmiany systemu.
Drugą jest system Pick by Light,
który wspomaga pobieranie przedmiotów
z wskazanej przez system lokalizacji.


CMMS

Wsparcie Utrzymania Ruchu
System klasy CMMS wspierający zarządzanie i kontrolę na pracą działu utrzymania ruchu. System umożliwia monitorowanie pracy maszyn pod kątem parametrów technologicznych, wsparcie w zakresie zgłoszeń od operatorów i realizacji akcji serwisowych.

Skuteczne planowanie serwisów
System za pomocą wizualizacji wspiera planowanie serwisów. Każdy użytkownik posiada swoją listę zadań do wykonania widoczną w aplikacji mobilnej. Podczas realizacji serwisu, pracownik wskazuje jakie części zostały wymienione, opisuje wykonane naprawy oraz rozlicza dokładny czas poświęcony na naprawę. 

SUMMON

Koordynacja logistyki wewnętrznej
System wezwań wózków widłowych. Umożliwia generowanie zawiadomienia o potrzebie odebrania lub dostarczenia materiału. Poprawie ulega komunikacja pomiędzy działami produkcji i logistyki wewnętrznej, co przekłada się na lepszą organizację pracy na stanowisku.

Wizualizacja listy wezwań
Lista wezwań widoczna na panelu dotykowym na każdym wózku widłowym pozwala na perfekcyjną koordynację dostaw towaru. Interfejs aplikacji jest prosty i intuicyjny, co przekłada się na wygodę użytkowników.

QMS

Wzrost wskaźników jakości

Wsparcie firmy w działaniu zgodnie z zasadami Continous Improvement, dzięki precyzyjnej informacji na temat nieprawidłowości w procesie produkcyjnym, ułatwiają podejmowanie decyzji o wdrażaniu zmian.

Cyfryzacja formularzy jakościowych
System automatycznie zapisuje wszystkie informacje dotyczące: daty i godziny wypełnienia, zlecenia, operatora wypełniającego co skutkuje uzyskaniem rzetelnych i pełnych informacji do analizy przez Dział Kontroli Jakości.

EMS

Optymalizacja zużycia mediów
System CyberEnergy wspiera optymalizację zużycia mediów wskazując anomalie oraz elementy, w których parametry pracy maszyny wykracza poza założone normy. Ponadto system umożliwia kompleksowe raportowanie wyników i tworzenie zestawień kosztowych z aktualnych pomiarów, jak i zarchiwizowanych danych.

Strażnik mocy i alerty
System EMS umożliwia tworzenie strażników mocy, dzięki którym w przypadku nadmiernego poboru mediów system poinformuje o tym użytkownika i pozwoli wysterować pracą pozostałych urządzeń, tak aby zminimalizować potencjalne koszty kar z tytuły nadmiernego poboru mocy.