WIZUALIZACJA MIEJSC ZAKŁÓCEŃ W PROCESIE PRODUKCYJNYM

 
 

NADZOROWANIE
I USPRAWNIENIE
PRACY
W TAKTACH

Optymalny proces produkcji w zakładzie powinien być zaplanowany w taki sposób, aby liczba wytworzonych elementów pokrywała się z liczbą produktów przypadających na dzienne zamówienie złożone w firmie. Wbrew pozorom najlepsze nie jest to przedsiębiorstwo, które wytwarza możliwie największą ilość produktów. Równie szkodliwe jak niedobory mogą być też nadwyżki produkcyjne. Dotyczy to zwłaszcza towarów o krótkiej trwałości, które przechowywane w magazynach tracą swoje walory i narażają firmę na straty. W optymalizacji pomaga praca w taktach. Polega ona na wykonywaniu jednego produktu w wyliczonym dla niego czasie. Takt Time System jest narzędziem przeznaczonym do jej nadzorowania i usprawniania. Nadzór odbywa się za pomocą rozstawionych na hali monitorów. Wyświetlane liczniki pokazują czas pozostały do wykonania jednego taktu produkcyjnego.

TAKT TIME SYSTEM

System w czasie rzeczywistym zlicza ilości wyprodukowane przez linię produkcyjną. Wskazuje pozostały czas do zakończenia taktu dla każdego stanowiska, a także pokazuje potencjalną stratę spowodowaną różnego rodzaju opóźnieniami.

Nadzór produkcji odbywa się za pomocą rozstawionych na hali monitorów i kolumn sygnalizacyjnych. Każde zakłócenie w produkcji jest automatycznie wykrywane lub zgłaszane prze pracownika linii za pomocą systemu Andon. Sygnalizatory świetlne informują o zaistniałym zakłóceniu. Zgłoszona nieprawidłowość jest widoczna na monitorach wizualizacyjnych. Ekrany przekazują kluczowe informacje (m.in. ilość wykonanych elementów, czas pozostały do wykonania jednego taktu, który został ustalony przez planistę).

Narzędzie Takt Time System przyczynia się do ustabilizowania procesów w firmie. W krótkim czasie pozwala identyfikować procesy i obszary produkcyjne przynoszące starty, wskazując te, które wymagają zmian.

Możliwości systemu TAKT TIME:

Stan wszystkich wezwań jest wizualizowany w czasie rzeczywistym

Ustawianie godziny rozpoczęcia/ zakończenia zmian i przerw

Cykliczne wyswietlanie zdjęć i filmów instruktarzowych dla montażystów

Miganie monitorów

Archiwizacja danych

Stan wszystkich wezwań jest wizualizowany w czasie rzeczywistym

Ustawianie godziny rozpoczęcia/ zakończenia zmian i przerw

Cykliczne wyswietlanie zdjęć i filmów instruktarzowych dla montażystów

Miganie monitorów

Archiwizacja danych

Wizualizacja miejsca zakłócenia w postaci lamp sygnalizacyjnych

Sygnalizacja dźwiękowa rozpoczęcia/ zakończenia zmian i przerw

Nadawanie różnych uprawnien użytkownikom

Raportowanie

Wyświetlanie danych online

Wizualizacja miejsca zakłócenia w postaci lamp sygnalizacyjnych

Sygnalizacja dźwiękowa rozpoczęcia/ zakończenia zmian i przerw

Nadawanie różnych uprawnien użytkownikom

Raportowanie

Wyświetlanie danych online

SYSTEM OFERUJE

KORZYŚCI

RAPORTY

Narzędzie pozwala na generowanie szybkich raportów z najważniejszymi informacjami o przebiegu produkcji.

Raporty dostępne są w postaci plików Excel, plików PDF. Mogą być również drukowane bezpośrednio na drukarce lub wyświetlane w przeglądarce www.
Umożliwia to wprowadzanie wielu usprawnień oraz zminimalizowanie strat.

NASZE POZOSTAŁE
PRODUKTY

RAION Cybervision

System przeznaczony do usprawniania produkcji poprzez sygnalizację miejsca przestoju i wizualizację procesu produkcji, przy pomocy współczynników OEE i KPI. Stosowanie aplikacji do nadzoru produkcji przyczynia się do zwiększenia wydajności w stosunkowo krótkim czasie.

RAION MES

Rozbudowane, zaawansowane narzędzie do monitorowania i zarządzania produkcją. System każdorazowo jest indywidualnie konfigurowany i programowany. Modułowość systemu pozwala na dostosowanie do każdego rodzaju przedsiębiorstwa i każdego charakteru produkcji.

RAION SUMMON

System wezwań wózków widłowych, który usprawnia proces komunikacji pomiędzy działami. System umożliwia lepszą koordynację działań logistycznych oraz redukuje liczbę pustych przebiegów. Lista wezwań jest widoczna na panelu dotykowym na każdym wózku widłowym.