fbpx

TAKT TIME SYSTEM - NADZOROWANIE PRACY
W TAKTACH

Optymalny proces produkcji w zakładzie powinien być zaplanowany w taki sposób, aby liczba wytworzonych elementów pokrywała się z liczbą produktów przypadających na dzienne zamówienie złożone w firmie. Wbrew pozorom najlepsze nie jest to przedsiębiorstwo, które wytwarza możliwie największą ilość produktów. Równie szkodliwe jak niedobory mogą być też nadwyżki produkcyjne. Dotyczy to zwłaszcza towarów o krótkiej trwałości, które przechowywane w magazynach tracą swoje walory i narażają firmę na straty. W optymalizacji pomaga praca w taktach. Polega ona na wykonywaniu jednego produktu w wyliczonym dla niego czasie. Takt Time System jest narzędziem przeznaczonym do jej nadzorowania i usprawniania. Nadzór odbywa się za pomocą rozstawionych na hali monitorów. Wyświetlane liczniki pokazują czas pozostały do wykonania jednego taktu produkcyjnego.

TAKT TIME

System w czasie rzeczywistym zlicza ilości wyprodukowane przez linię produkcyjną. Wskazuje pozostały czas do zakończenia taktu dla każdego stanowiska, a także pokazuje potencjalną stratę spowodowaną różnego rodzaju opóźnieniami.

Nadzór produkcji odbywa się za pomocą rozstawionych na hali monitorów i kolumn sygnalizacyjnych. Każde zakłócenie w produkcji jest automatycznie wykrywane lub zgłaszane prze pracownika linii za pomocą systemu Andon. Sygnalizatory świetlne informują o zaistniałym zakłóceniu. Zgłoszona nieprawidłowość jest widoczna na monitorach wizualizacyjnych. Ekrany przekazują kluczowe informacje (m.in. ilość wykonanych elementów, czas pozostały do wykonania jednego taktu, który został ustalony przez planistę).

Narzędzie Takt Time System przyczynia się do ustabilizowania procesów w firmie. W krótkim czasie pozwala identyfikować procesy i obszary produkcyjne przynoszące starty, wskazując te, które wymagają zmian.

Możliwości systemu Takt Time

Stan wszystkich wezwań jest wizualizowany w czasie rzeczywistym
Ustawianie godziny rozpoczęcia/ zakończenia zmian i przerw
Cykliczne wyswietlanie zdjęć i filmów instruktarzowych dla montażystów
Miganie monitorów
Archiwizacja danych
Sygnalizacja dźwiękowa rozpoczęcia/ zakończenia zmian i przerw
Wizualizacja miejsca zakłócenia w postaci lamp sygnalizacyjnych
Nadawanie różnych uprawnien użytkownikom
Raportowanie
Wyświetlanie danych online

SYSTEM OFERUJE

KORZYŚCI

RAPORTY

Narzędzie pozwala na generowanie szybkich raportów z najważniejszymi informacjami o przebiegu produkcji.

Raporty dostępne są w postaci plików Excel, plików PDF. Mogą być również drukowane bezpośrednio na drukarce lub wyświetlane w przeglądarce www.
Umożliwia to wprowadzanie wielu usprawnień oraz zminimalizowanie strat.

Raport prezentują jak wyglądał czas pracy vs. czas przestojów w wybranym takcie. Operatorzy na linii produkcyjnej zgłaszają Andony, które mogą mieć wpływ na czas taktu. 

Każdy raport może być wyfiltrowany przez szereg zmiennych: operatora, operację, dowolny czasookres, stanowisko lub zmianę. System Takt Time może wysyłać cykliczne raporty do wybranej grupy użytkowników.

NASZE POZOSTAŁE
PRODUKTY

RAION Cybervision

CyberVision to gotowe rozwiązanie służące do monitoringu parku maszynowego w czasie rzeczywistym. Informacje są pobierane bezpośrednio z maszyn i prezentowane w przyjaznej do analizy formie: wykresów kołowych, wykresów Gantta, wykresów Timeline, dynamicznych raportów oraz wizualizacji. Aplikacja może też monitorować procesy ręczne realizowane w przedsiębiorstwach produkcyjnych.

RAION MES

Modułowe i customizowane rozwiązanie skupiające się na wsparciu osób zarządzających produkcją. System MES wspiera rozliczanie materiałów, monitoring statusu parku maszynowego, śledzenie postępu zlecenia produkcyjnego, traceability zlecenia oraz procesy jakościowe i maintenance. Rozwiązanie posiada rozbudowany moduł związany z raportowaniem i wizualizacjami informacji z produkcji.

RAION SUMMON

Rozwiązanie skupiające się na poprawie komunikacji pomiędzy produkcją, a logistyką. Operator wózka widłowego widzi dedykowany ekran, na którym zaprezentowane są stanowiska które zgłosiły wezwanie. Wózkowy przyjmuje na siebie zgłoszenie i realizuje przejazd. Pozostali operatorzy wózków widłowych widzą, że zgłoszenie zostało obsłużone.