fbpx
CMMS Raion Software

System CMMS
wsparcie dla działu utrzymania ruchu

Systemy klasy CMMS wspierają obszar utrzymania ruchu w zakresie planowania i realizacji przeglądów maszyn, zarządzania częściami zamiennymi oraz zbierania informacji w kontekście pracy parku maszynowego. Aplikacja umożliwia tworzenie systemu alertowego, który w czasie rzeczywistym monitoruje pracę maszyn i informuje użytkowników o wszystkich sytuacjach, w których praca maszyny odbiegała o wyznaczonej normy. CMMS pozwala również na obliczanie wskaźników takich jak MTTR, MTTF, czy MTBF.

 

Rozwiązanie Raion CMMS dodatkowo oferuje wsparcie komunikacji pomiędzy wybranymi obszarami produkcji, a działem UR poprzez wykorzystanie Andon. Dzięki Andon możliwe jest również obliczanie czasu reakcji potrzebnego na podjęcie zgłoszenia przez pracowników UR. Kluczowe informacje zebrane przez system są wizualizowane w czasie rzeczywistym oraz znajdują swoje odzwierciedlenie w raportach. 

FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU CMMS

Rozliczanie serwisów

Aplikacja monitoruje czas zaplanowany na serwis względem realnego wykonania pracy serwisowej

planowanie serwisów

System pozwala na planowanie serwisów planowanych i reaktywnych dla wybranej maszyny

Zarządzanie dokumen-tacją

System pozwala na centralne zarządzanie dokumentacją techniczną

Zarządzanie częściami zamiennymi

Moduł magazynowy pozwala na rozliczanie części wykorzystanych podczas serwisów oraz napraw

Alerty i powiado-mienia

System umożliwia wysyłanie sms oraz e-mail do wybranych użytkowników na temat dowolnych zdarzeń

Obliczanie wskaźników TPM

Aplikacja pozwala na obliczanie takich wskaźników jak: czas reakcji, MTTR, MTTF, MTBF i inne.

Wielopoziomowa struktura parku

System wspiera proces inwentaryzacji parku maszynowego, m.in. dzięki kontroli nad datami ważności przeglądów.

System Andon
i Zgłoszenia

Informacje o przestojach i awariach pochodzące bezpośrednio z maszyny lub operatora na stanowisku produkcyjnym

Filary działania systemu CMMS

ANDON

Natychmiastowa reakcja na zgłoszenie z obszaru produkcji

PLANOWANE SERWISY

Planowanie i rozliczanie seriwsów oraz zarządzanie częściami zamiennymi

SYSTEM TICKETOWY

Zgłoszenia do służb, które nie wymagają natychmiastowej reakcji

Automatyczny mikroprzestój 30s

Eskalacja po przestoju produkcji

Wezwanie służb utrzymania ruchu

Rozpoczęcie serwisu i rozwiązanie problemu

Kategoryzacja przestoju

Archiwizacja w dzienniku

Uproszczone planowanie serwisów

Użytkownicy mogą planować akcje serwisowe na wybranych maszynach. Planują: kto, kiedy, na jakiej maszynie oraz jak długo ma wykonywać czynności serwisowe. Do każdego serwisu można dodać odpowiedni komentarz oraz załącznik, który pracownik realizujący serwis na maszynie będzie mógł zobaczyć.

 

Każda maszyna posiada swój unikalny harmonogram pracy. Kolejka zleceń  serwisowych do wykonania prezentowana jest w formie wykresu Gantta. Operatorzy Utrzymania Ruchu z perspektywy panelu operatorskiego realizują serwisy, wybierając odpowiednie zlecenia zgodnie z priorytetami. Zrealizowane serwisy odzwierciedlone są w raportach.

Magazyn części zamiennych

Struktura magazynu jest konfigurowalna i pozwala na maksymalne dostosowanie do potrzeb Klienta. System magazynowy jest w pełni zintegrowany z aplikacją, dzięki czemu część akcji (przesunięcia, wydania, itd.), może dziać się automatycznie.

 

System posiada wbudowany magazyn części zamiennych, które mogą być wykorzystywane podczas prac serwisowych. Wykorzystane części rozliczone są w aplikacji podczas realizacji serwisów. Dodatkowo możliwe jest monitorowanie narzędzi i oprzyrządowania, pod kątem: lokalizacji, zużycia, przepracowanych cykli lub roboczogodzin. 

System andon i zgłoszenia

System Andon – wspiera natychmiastową reakcję służb UR i sygnalizuje miejsce powstania problemu produkcyjnego. Andony oraz ich zachowania są w pełni konfigurowalne za pomocą interfejsu aplikacji.

 

System Ticketowy – umożliwia poinformowanie dowolnych służb o problemie, brak sprzętu lub niepokojącym działaniu maszyny, natomiast reakcja na takie zgłoszenie nie musi być podjęta natychmiast. System zgłoszeń pozwala na ich statusowanie oraz stanowi jedno zbiorcze źródło informacji o problemach okołoprodukcyjnych.

Obliczanie wskaźników TPM

System w czasie rzeczywistym zbiera informacje na temat awaryjności poszczególnych maszyn. Dzięki temu system automatycznie potrafi obliczyć kluczowe wskaźniki obrazujące pracę Działu Utrzymania Ruchu. Wskaźniki znajdują odzwierciedlenie w raportach, a każdy raport może zostać wygenerowany w formie xlsx. lub .pdf

Powiadomienia

Zgłoszona awaria przez maszynę lub zgłoszenie od operatora jest widoczne na monitorach wizualizacyjnych, w aplikacji oraz może generować powiadomienie w postaci sms lub e-mail. Powiadomienia kierowane są do odpowiednich grup użytkowników wraz dokładną informacją na temat rodzaju awarii, stanowiska oraz czasu rozpoczęcia / zakończenia.

Wizualizacje

W celu ulepszenia komunikacji wewnątrz działu utrzymania ruchu system pozwala na odzwierciedlenie np. listy serwisów do wykonania lub statusu parku maszynowego. Wizualizacje są możliwe do podglądu za pomocą TV umieszczonych na hali produkcyjnej oraz dostępne do podglądu za pomocą komputerów osobistych.

Cyfryzacja dokumentacji technicznej

System pozwala na budowanie drzewiastej struktury dokumentacji maszyny. Dokumentacja zarządzana jest za pomocą jednego narzędzia, a dostęp do niej następuje za pomocą dowolnego sprzętu: tabletu, komputera, smartfona. 

 

Dzięki temu modułowi wszyscy użytkownicy systemu mają dostęp do najnowszych wersji dokumentów, co znacząco ułatwia komunikację i zarządzanie dokumentacją techniczną maszyny.

Wielopoziomowa struktura parku maszynowego

System wspiera inwentaryzację majątku trwałego przedsiębiorstwa w zakresie maszyn i urządzeń znajdujących się w obszarze produkcji. W aplikacji można odzwierciedlić rzeczywistą strukturę parku maszynowego.

 

Do każdej maszyny lub urządzenia użytkownik może przypisać dowolną ilość cech. Dzięki temu każda pozycja będzie posiadać unikatowe zmienne, które będą rejestrowane i kontrolowane. Aplikacja dzięki temu umożliwia np. przypominanie o zbliżających się przeglądach lub serwisach.

KORZYŚCI
Z WDROŻENIA
SYSTEMU RAION
CMMS

Korzyści z wdrożeniA systemu Raion CMMS

Monitoring kluczowych parametrów

Minimalizacja czasu i ilości nieplanowanych przestojów

Rejestracja wszystkich przestojów

Efektywne zarządzanie pracą i personelem UR

Historian pracy maszyny

Zwiększenie dostępności maszyn

Kontrola nad przezbrojeniami

Redukcja kosztów utrzymania parku maszynowego

Dostęp do danych online

Skrócenie czasu reakcji służb UR na zgłoszenia z produkcji

Skrócenie czasu reakcji

Automatyczne obliczanie wskaźników TPM: MTTR, MTBF, MTTF