Współczesne przedsiębiorstwa produkcyjne stoją przed wyborem ścieżki optymalizacji produkcji. Jedną z możliwości jest wdrożenie rozwiązania klasy MES. Kiedy zostanie wybrane rozwiązanie spełniające potrzeby biznesowe, kwestią otwartą zostaje model zakupu systemu MES: SaaS vs On-premise. Każdy z modeli posiada mocne i słabe strony i skierowany jest do różnych grup odbiorców. Który model licencji MES wybrać? – na to pytanie odpowiadamy w artykule.
Integracja z PLC maszyny otwiera ogrom możliwości pozyskiwania danych ze sterowników maszyny. Korzyści z zastosowania takiego podejścia są olbrzymie, ponieważ zastępowany jest czas poświęcony na ręczne raportowanie lub zgłaszanie problemów przez automatyczne wykonywanie tych procesów.
Paperless to slogan opisujący biuro przyszłości, który stał się dla nas teraźniejszością. Jak w tej rzeczywistości się odnaleźć oraz jakie rozwiązania IT pomogą nam w skutecznym działaniu przeczytają Państwo w poniższym artykule.
Robotyzacja przemysłu to krok w stronę zwiększenia efektywności zarządzania produkcją. Dla niektórych firm może to być krok siedmiomilowy, który wygeneruje...
Każde wdrożenie systemu klasy MES jest niepowtarzalne. W tym przypadku system był dostosowany do specyficznych warunków pracy w procesie konfekcjonowania...
Ręczne raportowanie postępu procesu produkcyjnego jest obarczone dużym ryzykiem niedokładności i nieaktualności. Ręczne sposoby weryfikacji produkcji mogą być z sukcesem...