fbpx

System Energy Monitoring
wspiera monitoring zużycia mediów
na zakładzie produkcyjnym

CyberEnergy, to system klasy EMS który pozwala m.in. na inteligentne zarządzanie energią elektryczną. Ponadto system umożliwia monitoring zużycia takich mediów jak: sprężone powietrze, woda, woda lodowa, ścieki, gaz, czy ciepło. Celem wdrożenia systemu EMS jest optymalizacja procesów w przedsiębiorstwie pod kątem zużywanych mediów.

 

Aby system funkcjonował poprawnie każdy punkt pomiarowy należy wyposażyć w:

 • Przekładniki prądowe
 • Przepływomierze
 • Analizatory

Następnie wyżej wymienione urządzenia łączy się sieciowo, tak aby miały połączenie z serwerem, na którym jest zainstalowany Energy Monitoring System. Aplikacja jest w pełni przeglądarkowa, dzięki czemu można się do niej połączyć z dowolnego urządzenia które ma dostęp do sieci firmowej.

FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU EMS

Kalkulacja rzeczywistych kosztów

Dzięki dokładnemu monitoringowi zużycia mediów per maszyna lub obszar bardziej precyzyjna jest kalkulacja kosztów

Natychmiastowy dostęp do danych

System pozwala na podgląd aktualnego zużycia mediów, jak również wgląd w historię danych i generowanie raportów

wychwytywanie anomialii oraz Predykcja awarii

Monitoring parametrów technologicznych pracy maszyn oraz połączenie Smart Factory pozwalają przewidywać zachowanie maszyn

Alerty i powiadomienia

System umożliwia wysyłanie powiadomień sms oraz e-mail do odpowiedniej grupy osób, po spełnieniu założonych warunków

Raportowanie real-time

System wylicza aktualne koszty i pozwala na generowanie raportów w pdf i xlsx. na żądanie użytkownika

Strażnik mocy

System zabezpiecza produkcję przed karami za nadmierny chwilowy pobór prądu, poprzez zarządzanie zasilaniem wybranych maszyn.

Konfigurowalne dashboardy EMS

DASHBOARD 1

Prezentujący moc, natężenie oraz napięcie w poszczególnych fazach

DASHBOARD 2

Prezentujący moc, napięcie, natężenie w poszczególnych fazach, stan urządzenia oraz historię wywołanych alarmów

DASHBOARD

Prezentujący trend poboru prąd dla wybranej maszyny oraz zcyfryzowaną dokumentację techniczną

Nieograniczona konfigurowalność

System EMS od Raion umożliwia użytkownikom nieograniczone możliwości konfiguracyjne. Każdy użytkownik może skonfigurować dowolnie wyglądający dashboard.

 

Personalizacja widoku paneli obejmuje:

 • zmianę wielkości czcionki,
 • umiejscowienie tekstu,
 • zakres danych jakie mają być prezentowane,
 • sposób prezentacji danych (wykres kołowy, słupkowy, liniowy, trendu),
 • częstotliwość odświeżania prezentowanych danych,
 • czasoookres za jaki dane mają być wyświetlane.

Dowolna ilość typów zmiennych

Energy monitoring system pozwala na monitorowania różnego rodzajów mediów. Czynnikiem determinującym sukces wdrożenia jest uruchomienie urządzeń, które pozwalają na komunikację z zewnętrznymi aplikacjami poprzez różnego rodzaju protokoły komunikacyjne (Modbus TCP/IP, OPC UA, EthernetIP i inne). 

W rozwiązaniu EMS możliwe jest odczytywanie i zapisywanie w bazie danych dowolnej ilości zmiennych. Ich odzwierciedlenie w systemie pozwala na zbudowanie systemu alertów, które są automatycznie włączane w momencie przekroczenia założonych norm przez dany parametr.

Pomiary rzeczywiste i wirtualne

W aplikacji EMS każdy użytkownik może samodzielnie skonfigurować kolejny pomiar, poprzez podpięcie odpowiedniego urządzenia i zmapowanie sygnału w aplikacji.

 

Ponadto to system pozwala na tworzenie tzw. pomiarów wirtualnych. Są to pomiary, które są możliwe do zaprezentowania w aplikacji mimo iż fizycznie nie są podłączone i monitorowane w systemie EMS. System EMS od Raion pozwala na tworzenie algorytmów, dzięki którym można wyliczać zmienne, które są obliczane jako wynik wyrażenia matematycznego.

Cyfryzacja dokumentacji technicznej

System EMS pozwala na digitalizację dokumentacji technicznej, która powinna być natychmiastowo dostępna dla pracowników utrzymania ruchu. Cyfryzacji mogą podlegać np. tabliczki znamionowe maszyn, schematy elektryczne lub inne niezbędne dokumenty. Dzięki temu pracownicy mają zawsze dostęp do najnowszej wersji dokumentu.

 

Możliwości cyfryzacji dokumentacji to zdecydowana przewaga rozbudowanych i inteligentnych systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie. Dzięki temu dokumentacja zarządzana jest za pomocą jednego narzędzia, a dostęp do niej następuje za pomocą dowolnego sprzętu: tabletu, komputera, smartfona.

Wsparcie w wizualizacji danych

Aplikacja pozwala na stworzenie dowolnej grupy maszyn / urządzeń / obszarów monitorowanych w systemie oraz wgranie rzeczywistego layout hali. Dzięki temu system umożliwia agregowanie danych i prezentowanie ich w zbiorczej strukturze, która przedstawia dane od ogółu do szczegółu.

 

Wizualizacja prezentuje w czasie rzeczywistym aktualne odczyty w systemie i może pełnić rolę informacyjną oraz ostrzegawczą. Wizualizacja wyświetlana jest najczęściej na telewizorach oraz jest możliwa do podglądu na komputerach osobistych.

Raportowanie wyników

Jednym z najważniejszym elementów systemu klasy EMS jest system raportowania. Rozwiązanie oferowane przez Raion umożliwia trzy ścieżki raportowania:

 • Wykorzystanie gotowych raportów, wdrożonych w aplikacji CyberEnergy. 
 • Osadzenie narzędzia BI Metabase w aplikacji CyberEnergy i zbudowanie dedykowanych raportów na podstawie wytycznych od Klienta.
 • Podłączenie dowolnego narzędzia BI do hurtowni danych przygotowanej przez Raion.

KORZYŚCI
Z WDROŻENIA
SYSTEMU RAION
ems

Korzyści z wdrożenia systemu Raion EMS

Monitoring kluczowych parametrów

Optymalizacja zużycia mediów

Rejestracja wszystkich przestojów

Odciążenie pracowników UR od powtarzalnych i monotonnych czynności związanych z raportowaniem zużycia mediów

Historian pracy maszyny

Maksymalizacja zysku, poprzez obniżenie rachunków za wykorzystane media

Kontrola nad przezbrojeniami

Szybsza diagnoza anomalii zasilania lub zakłóceń w pracy maszyny

Dostęp do danych online

Zwiększenie dokładności kalkulacji kosztowych produkowanych wyrobów

Skrócenie czasu reakcji

Ograniczenie do minimum ilości i czasu występowania picków poboru mediów