fbpx

SYSTEM DO ŚLEDZENIA
PRACY MASZYN CNC

System CNC Tracker zapewnia monitorowanie pracy maszyn w czasie rzeczywistym, zwiększając tym samym czas pracy maszyn przy jednoczesnym zminimalizowaniu występowania przestojów. Rozwiązanie to skutecznie przyczynia się do zwiększenia efektywności wykorzystanych maszyn w zakładzie produkcyjnym.

 

CNC Tracker pozwala na bieżąco obserwować wszystkie najważniejsze parametry obrabiarek takie jak wykorzystywane narzędzia, prędkości oraz obciążenie osi i wrzeciona, czy też stan samej obrabiarki (trwanie obróbki przezbrajanie, wystąpienie błędu, awaria) łącznie z pomiarem dotychczasowego czasu skrawania elementu, jak i czasu potrzebnego do zakończenia obróbki.

Funkcjonalności Systemu CNC Tracker

Monitoring przezbrojeń

realizowanych na wybranych stanowiskach

Monitorowanie

parku maszynowego w czasie rzeczywistym - dostęp poprzez przeglądarkę WEB

Pomiar i wizualizacja

aktualnego stanu maszyn – pomiar wartości binarnych i analogowych

Obliczanie

osiąganych wskaźników OEE / KPI – dostępność, wydajność, jakość

Powiadamianie

użytkowników systemu o bieżącym stanie produkcji, stopniu wykorzystania maszyn i przyczynach przestojów

Wykrywanie

i kategoryzowanie przestojów, awarii, zapewniając natychmiastową komunikację między stanowiskami – powiadomienia Andon

Raporty

na temat zrealizowanej produkcji

Rejestracja

aktualnego etapu realizacji produkcji – czas rozpoczęcia i zakończenia zlecenia, zaplanowana i wykonana ilość, faktyczny odrzut, kategoryzacja odrzutu

Monitoring parametrów technicznych

Na wykresie zaprezentowane są dwa stany maszyny: praca w trybie auto oraz manual. Wykres prezentuje jak na osi czasu rozkładała się praca pomiędzy tymi dwoma trybami. W czytelny sposób widać w którym momencie tryb ręczny został uruchomiony oraz jak długo trwał oraz jaka była jego częstotliwość.

historian pracy maszyny

Wykres prezentuje obciążenie trzech osi maszyny CNC. W intuicyjny sposób można zauważyć trend pracy oraz anomalie wraz z dokładnymi wartościami odczytanymi bezpośrednio z maszyny.

 

Funkcja pomiary pozwala na tworzenie pełnego historiana pracy maszyny, monitoring parametrów pracy w czasie rzeczywistym, prezentacje parametrów pracy w ujęciu zlecenia produkcyjnego, które było realizowane, jak również analizę konkretnego okresu.

Wykres prezentuje obciążenie trzech osi maszyny CNC. Wintuicyjny sposób można zauważyć trend pracy oraz anomalie wraz z dokładnymi wartościami odczytanymi bezpośrednio z maszyny.

 

Funkcja pomiary pozwala na tworzenie pełnego historiana pracy maszyny, monitoring parametrów pracy w czasie rzeczywistym, prezentacje parametrów pracy w ujęciu zlecenia produkcyjnego, które było realizowane, jak również analizę konkretnego okresu.

System umożliwia wyświetlanie przebiegu produkcji na osi czasu Timeline

Pracę maszyn można analizować na podstawie graficznego podglądu przebiegu produkcji w odniesieniu do wybranych maszyn i linii produkcyjnych. Podgląd szczegółowych informacji w czasie rzeczywistym na temat aktualnie występujących zdarzeń produkcyjnych umożliwia natychmiastową reakcję i wprowadzenie zmian w procesie produkcyjnym.

Automatyzacja pracy maszyny

System monitoruje pracę maszyn tworząc historian pracy. Na tej podstawie można podejmować trafne decyzje związane z automatyzacją pracy na stanowiskach produkcyjnych. W czytelny sposób widać różnicę w pracy poszczególnych stanowisk i w jaki sposób automatyzacja przyczynia się do stabilizacji procesu produkcyjnego.

 

Screeny prezentują pracę dwóch różnych maszyn CNC. Jedna z maszyn obsługiwana jest ręcznie przez operatora, natomiast druga maszyna współpracuje z robotem, który odpowiada za podawanie i odbierania detali. 

MONITORING
MASZYN OEE/KPI

Podłączenie maszyn i linii do systemu, umożliwia pobieranie istotnych informacji
o ich stanie oraz tempie pracy w sposób ciągły.

Moduł OEE/KPI pozwala na:

MONITORING
MASZYN OEE/KPI

Podłączenie maszyn i linii do systemu, umożliwia pobieranie istotnych informacji o ich stanie oraz tempie pracy w sposób ciągły.

Moduł OEE/KPI pozwala na:

Obliczanie wskaźników

Zakłócenie w produkcji może być wykrywane automatycznie przez system poprzez czujniki, na podstawie danych pobieranych z maszyny lub może być zgłaszane ręcznie przez operatora. W tym celu operator może wykorzystać przycisk zainstalowany na maszynie / stanowisku roboczym lub dotykowy panel operatorski.

Powiadomienia

Zgłoszona awaria jest widoczna na monitorach wizualizacyjnych, w aplikacji zarządzającej oraz sygnalizowana jest przez kolumnę świetlną/ sygnalizator dźwiękowy. Powiadomienie o wystąpieniu zakłócenia jest automatycznie generowane przez system i kierowane do odpowiednich osób, z rozróżnieniem na typ problemu (służby UTR, lider/mistrz produkcji, technolog, kontrola jakości).

Wizualizacje

Dzięki możliwości eskalowania powstających problemów wszystkie informacje związane z produkcją mogą być w odpowiednim czasie przekazywane do osób znajdujących się wyżej w hierarchii zatrudnienia. Takie podejście do występujących wezwań/Andonów niweluje problem z brakiem podjęcia lub zaniechania występującego zgłoszenia.

RAPORTY

System pozwala na generowanie szeregu różnych raportów z najważniejszymi informacjami o przebiegu produkcji. Osoby zarządzające produkcją otrzymują skondensowaną informację, dzięki czemu redukują czas poświęcony na przygotowywanie raportów oraz ich późniejszą analizę.

 

System umożliwia wygenerowanie raportu z dowolnego dnia, godziny, zmiany, operatora lub produktu, przez co skutecznie usprawnia codzienną pracę. Każdy raport może zostać wyeksportowany do pliku pdf. lub xls.

Przykładowe raporty możliwe do wygenerowania w systemie

Działanie Andon

Automatyczny mikroprzestój 30s

Eskalacja po przestoju produkcji

Wezwanie służb utrzymania ruchu

Rozpoczęcie serwisu i rozwiązanie problemu

Kategoryzacja przestoju

Archiwizacja w dzienniku

Automatyczny mikroprzestój 30s

Eskalacja po przestoju produkcji

Wezwanie służb utrzymania ruchu

Rozpoczęcie serwisu i rozwiązanie problemu

Kategoryzacja przestoju

Archiwizacja w dzienniku

KORZYŚCI
Z WDROŻENIA
SYSTEMU RAION
CNC TRACKER

Monitoring kluczowych parametrów pracy maszyny (np. obróbka, brak pracy, awaria)

Rejestracja wszystkich awarii i przestojów

Historian pracy maszyny i przebiegu procesu producji

Kontrola nad przezbrojeniami

Dostęp do danych online oraz monitoring maszyny real-time

Skrócenie czasu reakcji służb

KORZYŚCI Z WDROŻENIA SYSTEMU RAION CNC TRACKER

Monitoring kluczowych parametrów pracy maszyny (np. obróbka, brak pracy, awaria)

Rejestracja wszystkich awarii i przestojów

Historian pracy maszyny i przebiegu procesu producji

Kontrola nad przezbrojeniami

Dostęp do danych online oraz monitoring maszyny real-time

Skrócenie czasu reakcji służb

KORZYŚCI
Z WDROŻENIA
SYSTEMU RAION
CNC TRACKER

Monitoring kluczowych parametrów pracy maszyny (np. obróbka, brak pracy, awaria)

Rejestracja wszystkich awarii i przestojów

Historian pracy maszyny i przebiegu procesu producji

Kontrola nad przezbrojeniami

Dostęp do danych online oraz monitoring maszyny real-time

Skrócenie czasu reakcji służb

A portrait of a mature industrial man and woman engineer with tablet in a factory, talking.