SYSTEM DO ŚLEDZENIA
PRACY MASZYN CNC

System CNC Tracker zapewnia monitorowanie pracy maszyn w czasie rzeczywistym, zwiększając tym samym czas pracy maszyn przy jednoczesnym zminimalizowaniu występowania przestojów. Rozwiązanie to skutecznie przyczynia się do zwiększenia efektywności wykorzystanych maszyn w zakładzie produkcyjnym.

 

CNC Tracker pozwala na bieżąco obserwować wszystkie najważniejsze parametry obrabiarek takie jak wykorzystywane narzędzia, prędkości oraz obciążenie osi i wrzeciona, czy też stan samej obrabiarki (trwanie obróbki przezbrajanie, wystąpienie błędu, awaria) łącznie z pomiarem dotychczasowego czasu skrawania elementu, jak i czasu potrzebnego do zakończenia obróbki.

FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU CNC TRACKER

MONITOROWANIE

parku maszynowego w czasie rzeczywistym – dostęp poprzez przeglądarkę WEB

MONITORING PRZEZBROJeń

realizowanych na wybranych stanowiskach

POMIAR I WIZUALIZACJA

aktualnego stanu maszyn – pomiar wartości binarnych i analogowych

OBLICZANIE

osiąganych wskaźników OEE / KPI – dostępność, wydajność, jakość

POWIADAMIANIE

użytkowników systemu o bieżącym stanie produkcji, stopniu wykorzystania maszyn i przyczynach przestojów

WYKRYWANIE

i kategoryzowanie przestojów, awarii, zapewniając natychmiastową komunikację między stanowiskami – powiadomienia Andon

RAPORTY

na temat zrealizowanej produkcji

REJESTRACJA

aktualnego etapu realizacji produkcji – czas rozpoczęcia i zakończenia zlecenia, zaplanowana i wykonana ilość, faktyczny odrzut, kategoryzacja odrzutu

Monitoring parametrów technicznych

Na wykresie zaprezentowane są dwa stany maszyny: praca w trybie auto oraz manual. Wykres prezentuje jak na osi czasu rozkładała się praca pomiędzy tymi dwoma trybami. W czytelny sposób widać w którym momencie tryb ręczny został uruchomiony oraz jak długo trwał oraz jaka była jego częstotliwość.

Monitoring parametrów technicznych

Na wykresie zaprezentowane są dwa stany maszyny: praca w trybie auto oraz manual. Wykres prezentuje jak na osi czasu rozkładała się praca pomiędzy tymi dwoma trybami. W czytelny sposób widać w którym momencie tryb ręczny został uruchomiony oraz jak długo trwał oraz jaka była jego częstotliwość.

Monitoring parametrów technicznych

The chart presents two states of the machine: work in auto and manual mode. The graph shows how the work between the two modes was distributed on the timeline. You can clearly see when the manual mode was started and how long it lasted and what was its frequency.

Wykres prezentuje obciążenie trzech osi maszyny CNC. W intuicyjny sposób można zauważyć trend pracy oraz anomalie wraz z dokładnymi wartościami odczytanymi bezpośrednio z maszyny.

 

Funkcja pomiary pozwala na tworzenie pełnego historiana pracy maszyny, monitoring parametrów pracy w czasie rzeczywistym, prezentacje parametrów pracy w ujęciu zlecenia produkcyjnego, które było realizowane, jak również analizę konkretnego okresu.

Wykres prezentuje obciążenie trzech osi maszyny CNC. W intuicyjny sposób można zauważyć trend pracy oraz anomalie wraz z dokładnymi wartościami odczytanymi bezpośrednio z maszyny.

 

Funkcja pomiary pozwala na tworzenie pełnego historiana pracy maszyny, monitoring parametrów pracy w czasie rzeczywistym, prezentacje parametrów pracy w ujęciu zlecenia produkcyjnego, które było realizowane, jak również analizę konkretnego okresu.

Wykres prezentuje obciążenie trzech osi maszyny CNC. Wintuicyjny sposób można zauważyć trend pracy oraz anomalie wraz z dokładnymi wartościami odczytanymi bezpośrednio z maszyny.

 

Funkcja pomiary pozwala na tworzenie pełnego historiana pracy maszyny, monitoring parametrów pracy w czasie rzeczywistym, prezentacje parametrów pracy w ujęciu zlecenia produkcyjnego, które było realizowane, jak również analizę konkretnego okresu.

System umożliwia wyświetlanie przebiegu produkcji na osi czasu Timeline

Pracę maszyn można analizować na podstawie graficznego podglądu przebiegu produkcji w odniesieniu do wybranych maszyn i linii produkcyjnych. Podgląd szczegółowych informacji w czasie rzeczywistym na temat aktualnie występujących zdarzeń produkcyjnych umożliwia natychmiastową reakcję i wprowadzenie zmian w procesie produkcyjnym.

System umożliwia wyświetlanie przebiegu produkcji na osi czasu Timeline

Pracę maszyn można analizować na podstawie graficznego podglądu przebiegu produkcji w odniesieniu do wybranych maszyn i linii produkcyjnych. Podgląd szczegółowych informacji w czasie rzeczywistym na temat aktualnie występujących zdarzeń produkcyjnych umożliwia natychmiastową reakcję i wprowadzenie zmian w procesie produkcyjnym.

System umożliwia wyświetlanie przebiegu produkcji na osi czasu Timeline

Pracę maszyn można analizować na podstawie graficznego podglądu przebiegu produkcji w odniesieniu do wybranych maszyn i linii produkcyjnych. Podgląd szczegółowych informacji w czasie rzeczywistym na temat aktualnie występujących zdarzeń produkcyjnych umożliwia natychmiastową reakcję i wprowadzenie zmian w procesie produkcyjnym.

Automatyzacja pracy maszyny

System monitoruje pracę maszyn tworząc historian pracy. Na tej podstawie można podejmować trafne decyzje związane z automatyzacją pracy na stanowiskach produkcyjnych. W czytelny sposób widać różnicę w pracy poszczególnych stanowisk i w jaki sposób automatyzacja przyczynia się do stabilizacji procesu produkcyjnego.

 

Screeny prezentują pracę dwóch różnych maszyn CNC. Jedna z maszyn obsługiwana jest ręcznie przez operatora, natomiast druga maszyna współpracuje z robotem, który odpowiada za podawanie i odbierania detali. 

MONITORING
MASZYN OEE/KPI

Podłączenie maszyn i linii do systemu, umożliwia pobieranie istotnych informacji
o ich stanie oraz tempie pracy w sposób ciągły.

Moduł OEE/KPI pozwala na:

MONITORING
MASZYN OEE/KPI

Podłączenie maszyn i linii do systemu, umożliwia pobieranie istotnych informacji o ich stanie oraz tempie pracy w sposób ciągły.

Moduł OEE/KPI pozwala na:

Obliczanie wskaźników

Zakłócenie w produkcji może być wykrywane automatycznie przez system poprzez czujniki, na podstawie danych pobieranych z maszyny lub może być zgłaszane ręcznie przez operatora. W tym celu operator może wykorzystać przycisk zainstalowany na maszynie / stanowisku roboczym lub dotykowy panel operatorski.

Powiadomienia

Zgłoszona awaria jest widoczna na monitorach wizualizacyjnych, w aplikacji zarządzającej oraz sygnalizowana jest przez kolumnę świetlną/ sygnalizator dźwiękowy. Powiadomienie o wystąpieniu zakłócenia jest automatycznie generowane przez system i kierowane do odpowiednich osób, z rozróżnieniem na typ problemu (służby UTR, lider/mistrz produkcji, technolog, kontrola jakości).

Wizualizacje

Dzięki możliwości eskalowania powstających problemów wszystkie informacje związane z produkcją mogą być w odpowiednim czasie przekazywane do osób znajdujących się wyżej w hierarchii zatrudnienia. Takie podejście do występujących wezwań/Andonów niweluje problem z brakiem podjęcia lub zaniechania występującego zgłoszenia.

Raporty

System pozwala na generowanie szeregu różnych raportów z najważniejszymi informacjami o przebiegu produkcji. Osoby zarządzające produkcją otrzymują skondensowaną informację, dzięki czemu redukują czas poświęcony na przygotowywanie raportów oraz ich późniejszą analizę.

 

System umożliwia wygenerowanie raportu z dowolnego dnia, godziny, zmiany, operatora lub produktu, przez co skutecznie usprawnia codzienną pracę. Każdy raport może zostać wyeksportowany do pliku pdf. lub xls.

Raporty

System pozwala na generowanie szeregu różnych raportów z najważniejszymi informacjami o przebiegu produkcji. Osoby zarządzające produkcją otrzymują skondensowaną informację, dzięki czemu redukują czas poświęcony na przygotowywanie raportów oraz ich późniejszą analizę.

 

System umożliwia wygenerowanie raportu z dowolnego dnia, godziny, zmiany, operatora lub produktu, przez co skutecznie usprawnia codzienną pracę. Każdy raport może zostać wyeksportowany do pliku pdf. lub xls.

Raporty

System pozwala na generowanie szeregu różnych raportów z najważniejszymi informacjami o przebiegu produkcji. Osoby zarządzające produkcją otrzymują skondensowaną informację, dzięki czemu redukują czas poświęcony na przygotowywanie raportów oraz ich późniejszą analizę.

 

System umożliwia wygenerowanie raportu z dowolnego dnia, godziny, zmiany, operatora lub produktu, przez co skutecznie usprawnia codzienną pracę. Każdy raport może zostać wyeksportowany do pliku pdf. lub xls.

Przykładowe raporty możliwe do wygenerowania w systemie

Przykładowe raporty możliwe do wygenerowania w systemie

Przykładowe raporty możliwe do wygenerowania w systemie

DZIAŁANIE ANDON

Automatyczny mikroprzestój 30s

Eskalacja po przestoju produkcji

Wezwanie służb utrzymania ruchu

Rozpoczęcie serwisu i rozwiązanie problemu

Kategoryzacja przestoju

Archiwizacja w dzienniku

Automatyczny mikroprzestój 30s

Eskalacja po przestoju produkcji

Wezwanie służb utrzymania ruchu

Rozpoczęcie serwisu i rozwiązanie problemu

Kategoryzacja przestoju

Archiwizacja w dzienniku

DZIAŁANIE ANDON

Automatyczny mikroprzestój 30s

Eskalacja po przestoju produkcji

Wezwanie służb utrzymania ruchu

Rozpoczęcie serwisu i rozwiązanie problemu

Kategoryzacja przestoju

Archiwizacja w dzienniku

Automatyczny mikroprzestój 30s

Eskalacja po przestoju produkcji

Wezwanie służb utrzymania ruchu

Rozpoczęcie serwisu i rozwiązanie problemu

Kategoryzacja przestoju

Archiwizacja w dzienniku

KORZYŚCI
Z WDROŻENIA
SYSTEMU RAION
CNC TRACKER

Monitoring kluczowych parametrów pracy maszyny (np. obróbka, brak pracy, awaria)

Rejestracja wszystkich awarii i przestojów

Historian pracy maszyny i przebiegu procesu producji

Kontrola nad przezbrojeniami

Dostęp do danych online oraz monitoring maszyny real-time

Skrócenie czasu reakcji służb

Monitoring kluczowych parametrów pracy maszyny (np. obróbka, brak pracy, awaria)

Rejestracja wszystkich awarii i przestojów

Historian pracy maszyny i przebiegu procesu producji

Kontrola nad przezbrojeniami

Dostęp do danych online oraz monitoring maszyny real-time

Skrócenie czasu reakcji służb

KORZYŚCI
Z WDROŻENIA
SYSTEMU RAION
CNC TRACKER

Monitoring kluczowych parametrów pracy maszyny (np. obróbka, brak pracy, awaria)

Rejestracja wszystkich awarii i przestojów

Historian pracy maszyny i przebiegu procesu producji

Kontrola nad przezbrojeniami

Dostęp do danych online oraz monitoring maszyny real-time

Skrócenie czasu reakcji służb

KORZYŚCI
Z WDROŻENIA
SYSTEMU RAION
CNC TRACKER

KORZYŚCI
Z WDROŻENIA
SYSTEMU RAION
CNC TRACKER

KORZYŚCI Z WDROŻENIA SYSTEMU cybervision W TWOJEJ FIRMIE

Monitoring kluczowych parametrów pracy maszyny (np. obróbka, brak pracy, awaria)

Rejestracja wszystkich awarii i przestojów

Historian pracy maszyny i przebiegu procesu producji

Kontrola nad przezbrojeniami

Dostęp do danych online oraz monitoring maszyny real-time

Skrócenie czasu reakcji służb

KORZYŚCI
Z WDROŻENIA
SYSTEMU RAION
CNC TRACKER

Monitoring kluczowych parametrów pracy maszyny (np. obróbka, brak pracy, awaria)

Rejestracja wszystkich awarii i przestojów

Historian pracy maszyny i przebiegu procesu producji

Kontrola nad przezbrojeniami

Dostęp do danych online oraz monitoring maszyny real-time

Skrócenie czasu reakcji służb