fbpx

WSPÓŁPRACA RAION SOFTWARE I GRUPY OTMUCHÓW:​

Rozwiązania Industry 4.0 dla optymalizacji procesu produkcji słodyczy.

CASE STUDY

Nowa faza rozwoju przemysłu, wykorzystuje zaawansowane technologie cyfrowe połączone z automatyzacją w celu przekształcenia procesów produkcyjnych na bardziej autonomiczne i efektywniejsze. Wobec tak gruntownych zmian, współpraca między wiodącym dostawcą systemów wspierających monitorowanie i zarządzanie procesami produkcyjnymi, Raion Software, a jednym z największych producentów słodyczy w Polsce i jednym z wiodących producentów żelków w Europie, Grupą Otmuchów, nabiera szczególnego znaczenia.

Ta strategiczna kooperacja skupia się na dostarczeniu innowacyjnych rozwiązań, które zrewolucjonizują procesy produkcyjne, zwiększą efektywność oraz umożliwią dokładne monitorowanie istotnych wskaźników wydajności. Jednym z najważniejszych punktów współpracy jest wprowadzenie automatycznego zbierania informacji z linii produkcyjnych za pomocą systemu CyberVision.

Dzięki rozwiązaniu dostarczonemu przez Raion Software, Grupa Otmuchów uzyskała nie tylko możliwość szybkiego gromadzenia danych z każdej fazy produkcji, ale także pełną wizualizację procesu, co pozwala na bieżącą analizę i skuteczne zarządzanie produkcją.

Wyzwania

Klucze do sukcesu

WYZWANIA

Największe  wyzwanie stanowiła integracja z różnorodnym parkiem maszynowym Grupy Otmuchów. Dzięki elastycznemu podejściu Raion Software, integracja została zrealizowana na kilka sposobów, co pozwoliło dostosować rozwiązanie do specyfiki poszczególnych maszyn.

Integracja z parkiem maszynowym zaowocowała zwiększoną kontrolą nad mikroprzestojami, przestojami i awariami maszyn. Dzięki tej integracji, system CyberVision nie tylko gromadził dane, ale również skutecznie reagował na wszelkie nieprawidłowości, minimalizując utracone czasy produkcyjne i zwiększając efektywność operacyjną.

Kamieniem milowym w projekcie stanowiło wdrożenie PoC (Proof of Concept), podczas którego Grupa Otmuchów mogła przetestować i zwalidować rozwiązania oferowane przez Raion Software. PoC umożliwiło klientowi dokładne zaznajomienie się z potencjałem systemu CyberVision, a także przetestowanie jego skuteczności i zgodności z indywidualnymi potrzebami. Testowanie w realnych warunkach dostarczyło firmie cennych informacji zwrotnych dotyczących funkcjonalności systemu.

WYNIKI

Wdrożenie systemu CyberVision przez Raion Software umożliwiło Grupie Otmuchów bieżący monitoring wskaźników takich jak: OEE, dostępność maszyn czy ogólna wydajność produkcji. Dzięki temu firma może podejmować świadome decyzje oparte na rzeczywistych danych, co przyczynia się do ciągłego doskonalenia procesów produkcyjnych.

Współpraca Raion Software i Grupy Otmuchów nabiera nowego wymiaru dzięki wdrożeniu systemu CyberVision. Nowoczesne podejście do monitorowania i zarządzania produkcją umożliwia firmie nie tylko utrzymanie pozycji lidera w branży, ale także kreowanie przyszłości produkcji słodyczy z myślą o efektywności, jakości i zrównoważonym rozwoju. Ta synergia technologii i doświadczenia rysuje nowy standard dla przemysłu spożywczego.

Referencje

otmuchow color

Grupa Otmuchów posiada w Polsce 4 fabryki. Produkują one różne asortymenty i znajdują się w oddalonych od siebie lokalizacjach, co generowało wiele problemów na poziomie zarządczym w zakresie zbierania, obróbki i analizy danych produkcyjnych. Zaproponowane przez Raion Software rozwiązania, oparte o program CyberVision, pomogło nam w znacznej mierze uporządkować nasze procesy a także wskazać miejsca, gdzie pojawiają się straty. Zaczynaliśmy naszą współpracę na linii pilotażowej, ale uzyskane wyniki i łatwość obsługi aplikacji, szybko zachęciły nas do wdrożenia tego rozwiązania właściwie na wszystkich liniach produkcyjnych. Jako dyrektor zakładów mam obecnie stały dostęp do wszystkich potrzebnych mi danych online, również w moim telefonie. Dzięki temu mogę szybko reagować na zaistniałe problemy. Z kolei dział ciągłego doskonalenia uzyskał narzędzie do analizy i usprawniania naszych procesów. Jednym z przykładów, w którym wykorzystaliśmy dane z systemu Cybervision był projekt redukcji czasu kontroli sit. Był to proces długotrwały, wymagający demontażu wielu elementów maszyny. Wszyscy zdawaliśmy sobie sprawę, że mamy na tym odcinku straty, dopiero jednak raporty uzyskane z systemu uzmysłowiły nam realnie i wymiernie jak dużą stratę ponosimy. Wprowadzone w kolejnym kroku działania i kaizeny pozwoliły nam na redukcję czasu potrzebnego do wykonania tej czynności o ponad 60%.

Ważnym elementem naszej współpracy z Raion Software jest uzyskanie pewnego rodzaju synergii działania. My zgłaszamy problemy lub pomysły, koledzy z Raion pokazują, jak można je rozwiązać, tak więc nasze spotkania przerodziły się już w pewnego rodzaju „burzę mózgów” co z pewnością jest cenne dla rozwoju pracowników zarówno Grupy Otmuchów jak i Raion Software.

dr Bartosz Truszkiewicz, Dyrektor Zakładów ds. Produkcji

Grupa Otmuchów / www.grupaotmuchow.pl