fbpx

Jak prezentować dane z produkcji?

W jaki sposób należy prezentować dane z produkcji, tak aby były czytelne oraz łatwe w analizie? Przygotowaliśmy przegląd rozwiązań do wizualizacji produkcji od sprawdzonych rozwiązań do najnowszych trendów związanych z przemysłem 4.0. Podpowiadamy jakie narzędzia należy wykorzystać, aby zwiększyć efektywność produkcji nawet o 5%, dzięki samej wizualizacji danych.

Zbieranie i prezentacja danych z produkcji

Zbieranie informacji z produkcji może być zorganizowane w różny sposób. Elementy wyróżniające możliwości można porównywać na kilku płaszczyznach:

 • Częstotliwość
 • Sposób
 • Czytelność


Analizując możliwość pojawia się pytanie „Jak często potrzebuję aktualizacji informacji?”. Informacje przekazywane tu i teraz otwierają szereg możliwości związanych z natychmiastową reakcją na zdarzenia, natomiast stanowią też pewne zagrożenie, ponieważ użytkownik uzależnia swoje działanie od powiadomień, alertów i innych bodźców, co może wpływać na zaburzenie szerszej perspektywy analizy danych. Wiele zależy w aspekcie od charakteru produkcji przedsiębiorstwa, jak również od szczebla zarządzania i działu, w którym znajduje się odbiorca informacji. Dane muszą być zbierane z taką częstotliwością, która daje reprezentatywne zbiory danych. Niektóre aplikacje mają możliwość pobierania informacji w dowolnym zakresie czasu:

 • W czasie rzeczywistym – ten sposób pozwala na pozyskiwanie strumienia informacji i natychmiastową reakcje na problemy produkcyjne. Najczęściej takie informacje zbierane są automatycznie np. z maszyn, systemów lub czujników, przez co ich zbieranie nie wymaga ingerencji ludzkiej, która generuje błędy i utratę wiarygodności.
 • Z opóźnieniem godzinowym, zmianowym, dobowym, tygodniowym – z takich danych tworzone są wykresy i raporty z podsumowaniem produkcji, zamówień lub premii.


W kontekście sposobu zbierania danych z produkcji występują dwie możliwości: dane mogą być pobierane automatycznie na podstawie informacji z maszyn. Jest to najwygodniejszy i najskuteczniejszy sposób, który eliminuje wszelkie błędy w przekazywaniu danych. Wiek i rodzaj parku maszynowego nie stanowi żadnych blokerów, ponieważ współczesne możliwości automatyki pozwalają wykorzystanie wielu dróg zbierania informacji. Więcej informacji na temat w jaki sposób systemy Raion komunikują się z maszynami znajda Państwo na podstronie systemu CyberVision. Alternatywą do tego sposobu jest ręczne pozyskiwanie danych, które odbywa się deklaratywnie na podstawie informacji od Operatora. Ta metoda jednak zajmuje relatywnie dużo czasu i generuje opóźnienia produkcyjne i błędy w analizie danych.

Jednym z najtrudniejszych elementów jest kwestia związana z czytelnością zebranych informacji. Istnieje wiele możliwości na zwizualizowane zebranych informacji. Najważniejszą rolą komunikacji wizualnej jest szybkie uzyskanie kluczowych informacji przez osoby decyzyjne w firmie. Najczęściej wybierane sposoby to:

 • Opisowy sposób prezentacji danych – najtrudniejsza w analizowaniu forma prezentacji informacji, w której prezentujący słownie opisuje wyniki. Metoda sprawdza się przy prezentowaniu podsumowań, które mają w sobie zawierać gotową analizę wyników i naprowadzić odbiorcę na konkretne wnioski.
 • Tabelaryczny widok – najbardziej oczywisty sposób przekazywania informacji. Tabelaryczny zbiór danych często wymaga nieco dłuższej analizy, ale w wielu sytuacjach stanowi najskuteczniejszą formę prezentowania danych.
 • Wykorzystanie wykresów, kolorów – niezwykle prosta metoda przekazu, a przez to bardzo skuteczna. Wykresy jednak nie są pozbawione wad. W przypadku wyświetlania wielu kategorii, staje się on mniej czytelny, a dostrzeżenie różnic pomiędzy szczególnymi danymi staje się znacznie trudniejsze.


Sposób prezentowania danych jest zależny od specyfiki przedsiębiorstwa, indywidualnych preferencji oraz docelowego odbiorcy danych.

Sprawdzone sposoby wizualizacji danych z produkcji

Wraz ze wzrostem gospodarczym oraz rozwojem cywilizacyjnym nastąpiła ewolucja przemysłu. Rynki wymagają coraz to wydajniejszej i bardziej efektywnej produkcji. Rzeczywistość zmienia się, procesy ulegają automatyzacji oraz robotyzacji, jednak na razie za większością podejmowanych decyzji stoi człowiek. Ludzie zarządzający produkcją muszą przez cały czas podejmować decyzje związane wyborem najlepszej ścieżki rozwoju lub najkorzystniejszym rozwiązaniem problemu. Podejmując decyzję mogą bazować na swojej intuicji, doświadczeniu, radach od innych osób lub też podejmować świadome decyzje na podstawie zebranych informacji. Informacje mogą dotyczyć sytuacji tu i teraz lub kumulować dane z dowolnego czasookresu. Do najpopularniejszy sposobów wizualizacji danych, które można spotkać na większości zakładów produkcyjnych należą:

 • Sygnalizacja kolorami – np. w formie systemu Andon, który za pomocą kaset i kolumn świetlnych pozwala na sygnalizację miejsca powstania problemu produkcyjnego oraz przyzywania odpowiednich służb do stanowiska.
 • Sygnalizacja dźwiękowa – np. w formie buzzera lub głośników rozstawionych na hali, które sygnalizują czas rozpoczęcia lub zakończenia przerwy lub też mogą sygnalizować awarię maszyny.
 • Scoreboarding – tzw. tablica wyników, która często aktualizowana jest raz na zmianę / raz na dzień z prezentacją osiągniętych wyników. Operatorzy wraz z liderami starają się w maksymalnie krótkim czasie przeprowadzić podsumowanie wyników wraz z omówieniem sytuacji problematycznych i sposobami ich rozwiązania.
 • Raporty Excel – najpopularniejsza obecnie forma prezentacji wyników w postaci tabel, wykresów, zestawień lub interaktywnych raportów. Informacje prezentowane w excelowych raportach najczęściej uzupełniane są na podstawie danych zebranych od operatorów w formie papierowych kart oraz z systemów informatycznych w postaci zestawień. Sporym utrudnieniem jest to, że informacje przed zaprezentowaniem raportu najczęściej wymagają dodatkowego obrobienia i przygotowania.
 • Graficzne metody prezentacji danych – mapa drzewa, mapa ciepła, infografiki i inne.

Współczesne sposoby wizualizacji danych

Rozwija się nie tylko przemysł w obszarze produkcji, ale również w obszarze zarządzania. Osoby zarządzające produkcją muszą podejmować coraz trudniejsze decyzje w coraz krótszym czasie, w przeciwnym przypadku firma możne utracić konkurencyjność, klientów i możliwość zarabiania. Pomocną dłoń do tych osób wyciągają najnowsze rozwiązania IT. Warto podkreślić rolę dwóch rozwiązań zbierających dane oraz prezentujących je w czytelnej i ułatwiającej analizę formie:

 • Interaktywny dashboarding w aplikacjach klasy MES – w tym przypadku należy rozróżnić dwa elementy:
  • wyświetlanie wizualizacji w obszarze produkcji i strefie biurowej. Wizualizacja w czasie rzeczywistym prezentuje postęp zlecenia, wartości wskaźników produkcyjnych i pozwala na natychmiastową reakcję, wdrażanie natychmiastowych zmian i korekt,
  • system raportowy, który pozwala na dynamiczne budowanie dashboardów, które prezentują informacje zbierane w systemie z dowolnego czasookresu. Podejmowanie decyzji opiera się reprezentatywnym zbiorze danych, prezentującym trendy oraz anomalie z możliwością prostego odszukania zależności.
 • Narzędzia BI – które mają praktycznie nieograniczone możliwości. Obszar produkcji jest uzależniony od wyników oraz informacji z innych działów w firmie takich jak: zakupy, logistyka, kadry, jakość i inne. Aby podejmować decyzje kompleksowo warto zestawić ze sobą informacje z różnych źródeł (głównie systemów IT). Takie możliwości posiadają rozwiązania klasy Business Intelligence, takie jak PowerBI, Qlik, Metabase, czy Tableau.

Korzyści z wizualizacji danych produkcyjnych

Podsumowując cel zbierania danych i ich wizualizacji, należy zwrócić uwagę jak dużo decyzji muszą podejmować osoby zarządzające produkcją w codziennej pracy i ile z nich podejmowanych jest na bazie rzetelnych i wiarygodnych wyników. Drugim elementem, który jest bardzo istotny jest ilość czasu należy poświęcić na zbieranie danych. Ręczne raportowanie powoli staje uciążliwe i nieefektywne, dlatego warto rozejrzeć się za możliwościami jakie daje rynek rozwiązań IT dla przemysłu. Dzięki wizualizacji danych osoby zarządzające produkcją wiedzą jaki jest aktualny postęp zlecenia produkcyjnego oraz jakie zakłócenia procesu występują, co pozwala na natychmiastowe reagowanie na spadki wskaźników, przestoje i awarie. Dzięki wykorzystaniu rozwiązań IT takich jak, system MES lub rozwiązanie BI znacząco skrócony jest czas niezbędny do zbierania, przetwarzania oraz analizowania danych i przedstawiania ich w czytelnej formie. Uproszczone jest łączenie danych z wielu źródeł. Operatorzy na stanowiskach produkcyjnych czują większe zaangażowanie w proces, ponieważ rezultaty ich pracy są monitorowane na bieżąco i wizualizowane w czasie rzeczywistym. Dzięki tym wszystkim aspektom, znacząco wzrasta liczba trafnych decyzji podejmowanych w obszarze produkcji, co przekłada się średnio na 5% wzrost efektywności produkcji w skali roku.

Autor grafiki – rawpixel.com:  https://www.freepik.com/free-photo/woman-touching-smart-technology-holographic-interface_13463053.htm

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.