• System MES

    stanowiska 1024x576

    Wdrożenie Systemu MES dla całego przedsiębiorstwa. System obejmuje ponad 40 dotykowych stanowisk  operatorskich oraz ponad 120 maszyn produkcyjnych