• Work Manager

    System obejmujący zarządzanie przedsiębiorstwem w zakresie planowania i koordynowania prac projektowych.