• Realizacje
  tts raion 2
  Takt Time System - automat

  Takt Time System zintegrowany z systemem automatyki. Produkcja zaplanowana w systemie MES automatycznie przekłada się na konfigurację systemu automatyki który dostosowuje prędkość i parametry pracy do aktualnie realizowanego zlecenia.

  produkt e1578056057164
  Put to Light

  Projekt został oparty na sterowniku oraz wizualizacji firmy SIEMENS. Komunikacja pomiędzy systemem sterowania w szafie głównej, a sygnalizatorami odbywa się za pomocą transmisji radiowej. W tym przypadku zasięg wynosi do 200m. Sygnalizatory zasilane są z akumulatorów.

  raion oferta dcs
  SYSTEM DCS

  Zaprojektowaliśmy oraz wdrożyliśmy w fabryce wiodącego producenta chemii oraz akcesoriów samochodowych, system klasy DCS realizujący automatyczne sterowanie kluczowymi procesami produkcyjnymi, nadzór nad czynnościami wykonywanymi manualnie przez pracowników produkcji oraz wspierającego zarządzanie produkcją.

  monitory 300x300
  Basic Mes - TECE

  Projekt systemu Basic MES - obejmujący produkcję na 7 liniach produkcyjnych. Zarządzanie zleceniami produkcyjnymi, pełna funkcjonalność ANDON, obliczanie współczynników produkcyjnych OEE/KPI. Po wdrożeniu systemu zauważalny znaczny wzrost efektywności produkcji! System aktualnie jest rozbudowywany na kolejne obszary produkcji u klienta.

  raion traceability
  Traceability produktu

  Wdrożenie Systemu do monitorowania parametrów produkcji opon. System analizuje wszystkie parametry wulkanizacji, które są przypisywane do numeru seryjnego produktu.

  raion andon
  System ANDON

  Wdrożenie Systemu Andon do wspierania komunikacji wewnętrznej. System wspomaga wezwania służb utrzymania ruchu, kontroli jakości, techników, wraz z pomiarem czasu reakcji.

  Raion HRMS
  Work Manager

  System obejmujący zarządzanie przedsiębiorstwem w zakresie planowania i koordynowania prac projektowych.

  Raion MES
  System MES

  Wdrożenie Systemu MES dla firmy z branży automotive. Praca gniazdowa, prasy hydrauliczne, prasy mimośrodowe, spawanie, nitowanie. Pełna rejestracja produkcji, integracja z systemem ERP.

  raion tts2
  Takt Time System

  Wdrożenie Takt Time System obejmujący 5 linii produkcyjnych i 20 stanowisk ANDON. System zaopatrzony jest w 11 monitorów rozmieszczonych na hali produkcyjnej.

  stanowiska e1591031539202
  System MES

  Wdrożenie Systemu MES dla całego przedsiębiorstwa. System obejmuje ponad 40 dotykowych stanowisk  operatorskich oraz ponad 120 maszyn produkcyjnych