Zarządzanie zadaniami

Oferowany system umożliwia przydzielanie zadań oraz podzadań do pracowników jako część projektu:

  • Pracownik ma wgląd na bieżąco w przydzielone mu zadnie
  • Zadanie może mieć ustalony termin wykonania zadania
  • Pracownik ma możliwość zmiany deadline – w oparciu o akceptację kierownika projektu
  • Możliwość zadań grupowych dla projektów nad którymi pracuje kilka osób jednocześnie
  • Powiadomienia o przekroczonym terminie, niepomyślnej weryfikacji lub akceptacji zadania
gears ozdobnik
zadania