Korzyści

  • Konsolidacja prac w jednym miejscu
  • Prosta komunikacja
  • Zwiększenie płynności prac
  • Proste raportowanie
  • Magazyn informacji o projektach
manager korzysci

Kontrola czasu realizacji
zadań

Dostęp poprzez przeglądarkę
WEB

manager korzysci2