• WORK MANAGER

  WORK MANAGER

  PROSTE I SPRAWNE ZARZĄDZANIE PRACĄ W FIRMIE

  SYSTEM KLASY CRM

  ORAZ HRM

  Stworzony do zarządzania zespołem projektowym. Ułatwia planowanie projektów za pomocą wykresów Gantta, harmonogramów czasowych oraz listy zadań. Usprawnia komunikację i zwiększa efektywność pracy.

  Rdzeniem systemu są zadania nad którymi pracują pracownicy w ramach projektu – umożliwia śledzenie i aktualizację postępów oraz komunikację na temat zadania między osobami biorącymi w nich udział.

  Działanie Raion Work Manager

  Proste i sprawne zarządzanie pracą w firmie!

  Raion Work Manager pozwala na tworzenie zadań pracownikom, nadawanie im priorytetu oraz określanie czasu realizacji. Umożliwia weryfikowanie terminowości wykonywanych prac, jak również daje informację gdzie i na jakim etapie jest aktualnie powierzone przez Ciebie zadanie.

  Raporty pozwalają sprawdzać wzrost wydajności pracowników.

  System usprawnia komunikację dzięki ogólnemu forum oraz wbudowanym komunikatorom indywidualnym dla każdego projektu. Powiadomienia e-mail informują użytkowników o bieżących zdarzeniach.

  Bardzo prosta obsługa

  Funkcjonalności systemu Work Manager:

  • Zarządzanie zadaniami
  • Zarządzanie projektami
  • Zarządzanie klientami
  • Wspólne kalendarze i wykresy Gantta
  • Firmowe forum i komunikator
  • Raporty przepracowanych godzin
  • Powiadomienia e-mail
  • Praca w oparciu o wyznaczony deadline

  Korzyści

  • Konsolidacja prac w jednym miejscu
  • Prosta komunikacja
  • Zwiększenie płynności prac
  • Proste raportowanie
  • Magazyn informacji o projektach

  Kontrola czasu realizacji
  zadań

  Dostęp poprzez przeglądarkę
  WEB

  Zarządzanie zadaniami

  Oferowany system umożliwia przydzielanie zadań oraz podzadań do pracowników jako część projektu:

  • Pracownik ma wgląd na bieżąco w przydzielone mu zadnie
  • Zadanie może mieć ustalony termin wykonania zadania
  • Pracownik ma możliwość zmiany deadline – w oparciu o akceptację kierownika projektu
  • Możliwość zadań grupowych dla projektów nad którymi pracuje kilka osób jednocześnie
  • Powiadomienia o przekroczonym terminie, niepomyślnej weryfikacji lub akceptacji zadania

  ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

  System umożliwia podgląd wszystkich niezbędnych informacji na temat realizowanych projektów:

  • Zakładki grupujące i określające etap realizacji projektu
  • Dostęp do pełnej historii projektów
  • Możliwość rozwinięcia każdej z zakładek i uzyskania szczegółowych informacji na temat projektu (opis, lista pracowników, liczba godzin poświęconych w projekcie itp.)
  • Zadania – lista zadań przypisanych do projektu
  • Plany – kalendarz zaplanowanych działań dla projektu

  ZARZĄDZANIE KLIENTAMI

  System umożliwia szybki dostęp do wszystkich szczegółowych informacji na temat obsługiwanych i potencjalnych klientów:

  • Dostęp do pełnej bazy klientów wraz z historią kontaktu
  • Zakładki grupujące i określające współprace z klientem
  • Możliwość rozwinięcia każdej z zakładek i uzyskania szczegółowych informacji na temat danego klienta (osoby kontaktowe, dane adresowe, relacje i potencjał danego kontrahenta, realizowane projekty dla danego klienta)

  Nasze pozostałe produkty

  Raion Basic Mes

  System przeznaczony do usprawniania produkcji poprzez sygnalizację miejsca przestoju i wizualizację procesu produkcji, przy pomocy współczynników OEE i KPI. Stosowanie aplikacji do nadzoru produkcji przyczynia się do zwiększenia wydajności
  w stosunkowo krótkim czasie.

  Raion Mes

  Rozbudowane, zaawansowane narzędzie do monitorowania i zarządzania produkcją. System każdorazowo jest indywidualnie konfigurowany i programowany. Modułowość systemu pozwala na dostosowanie do każdego rodzaju przedsiębiorstwa
  i każdego charakteru produkcji.

  Raion Summon

  System wezwań wózków widłowych. Umożliwia generowanie zawiadomienia o potrzebie odebrania lub dostarczenia materiału. Lista wezwań widoczna na panelu dotykowym na każdym wózku widłowym pozwala na perfekcyjną koordynacje dostaw towaru.