System oferuje

 • Tworzenie i aktualizowanie planu produkcyjnego na poszczególnych liniach i stanowiskach
 • Monitorowanie, wykrywanie i kategoryzowanie zakłóceń, przestojów, awarii i zatrzymań
 • Wizualizowanie czasu pracy, miejsc zakłóceń, czasów opóźnień oraz ilości wykonanej produkcji
takt time visualization
 • Pomiar czasu reakcji na zgłoszenie andon
 • Możliwość kategoryzowania oraz opisywania przerw i zakłóceń produkcji
 • Sygnalizację dźwiękową czasu rozpoczęcia, zakończenia oraz przerw w pracy
 • Powiadamianie użytkowników systemu o bieżącym stanie produkcji, stopniu obciążenia gniazda produkcyjnego i przyczynach przestojów
 • Powiadomienia SMS oraz e-mail
 • Rejestrację aktualnego etapu realizacji produkcji: czas rozpoczęcia i zakończenia zlecenia, zaplanowana i wykonana ilość, odrzut i jego kategoryzacja
 • Rejestracja wykorzystywanych zasobów w stosunku do ich dostępności
 • Generowanie raportów służących do celów eliminacji strat w procesach
takt time visualization2

Wizualizacja i aktualizacja planu produkcyjnego