Możliwości systemu:

time

Rejestracja czasów zakłóceń i zatrzymań linii/stanowisk produkcyjnych

hour

Ustawianie godziny rozpoczęcia/zakończenia zmian i przerw

cykliczne

Cykliczne wyswietlanie zdjęć i filmów instruktarzowych dla montażystów

miganie

Miganie monitorów

archiwizacja

Archiwizacja danych

sygnalizacja

Wizualizacja miejsca zakłócenia w postaci lamp sygnalizacyjnych

sygnalizacja2

Sygnalizacja dźwiękowa rozpoczęcia/zakończenia zmian i przerw

bezpieczenstwo

Nadawanie różnych uprawnien użytkownikom

raportowanie

Raportowanie

wyświetlanie

Wyświetlanie danych online