Korzyści

  • Widoczność i przejrzystość w całym procesie produkcyjnym
  • Wzrost wydajności i jakości produkcji
  • Łatwa wizualizacja powodów i czasu przestoju stanowisk
  • Poprawa reakcji służb na pojawiające się problemy
  • Oszczędność czasu operatorów i redukcja możliwości popełnienia błędów – bezpieczeństwo informacji
  • Skrócenie czasu cyklu produkcyjnego i kontrola wydajności produkcji
  • Uzyskiwanie kompleksowej informacji o produkcji i jej problemach
  • Możliwość wczesnego reagowania w przypadku wystąpienia zakłóceń, przestojów i zatrzymań
  • Szybkie i trafne rozwiązywanie problemów i niwelowanie najczęstszych przyczyn ich powstawania