Działanie Raion Takt Time System

takttime 2 500x617

System w czasie rzeczywistym zlicza ilości wyprodukowane przez linię produkcyjną. Wskazuje pozostały czas do zakończenia taktu dla każdego stanowiska, a także pokazuje potencjalną stratę spowodowaną różnego rodzaju opóźnieniami.

Nadzór produkcji odbywa się za pomocą rozstawionych na hali monitorów i kolumn sygnalizacyjnych. Każde zakłócenie w produkcji jest automatycznie wykrywane lub zgłaszane prze pracownika linii za pomocą systemu Andon. Sygnalizatory świetlne informują o zaistniałym zakłóceniu. Zgłoszona nieprawidłowość jest widoczna na monitorach wizualizacyjnych. Ekrany przekazują kluczowe informacje (m.in. ilość wykonanych elementów, czas pozostały do wykonania jednego taktu, który został ustalony przez planistę).

Narzędzie Takt Time System przyczynia się do ustabilizowania procesów w firmie. W krótkim czasie pozwala identyfikować procesy i obszary produkcyjne przynoszące starty, wskazując te, które wymagają zmian.

Dostęp poprzez przeglądarke WEB