• TAKT TIME SYSTEM

  Takt time system

  takttime

  WIZUALIZACJA MIEJSC ZAKŁÓCEŃ W PROCESIE PRODUKCYJNYM

  NADZOROWANIE I USPRAWNIENIE PRACY W TAKTACH

  Optymalny proces produkcji w zakładzie powinien być zaplanowany w taki sposób, aby liczba wytworzonych elementów pokrywała się z liczbą produktów przypadających na dzienne zamówienie złożone w firmie. Wbrew pozorom najlepsze nie jest to przedsiębiorstwo, które wytwarza możliwie największą ilość produktów. Równie szkodliwe jak niedobory mogą być też nadwyżki produkcyjne. Dotyczy to zwłaszcza towarów o krótkiej trwałości, które przechowywane w magazynach tracą swoje walory i narażają firmę na straty. W optymalizacji pomaga praca w taktach. Polega ona na wykonywaniu jednego produktu w wyliczonym dla niego czasie. Takt Time System jest narzędziem przeznaczonym do jej nadzorowania i usprawniania. Nadzór odbywa się za pomocą rozstawionych na hali monitorów. Wyświetlane liczniki pokazują czas pozostały do wykonania jednego taktu produkcyjnego.

  Działanie Raion Takt Time System

  takttime 2 500x617

  System w czasie rzeczywistym zlicza ilości wyprodukowane przez linię produkcyjną. Wskazuje pozostały czas do zakończenia taktu dla każdego stanowiska, a także pokazuje potencjalną stratę spowodowaną różnego rodzaju opóźnieniami.

  Nadzór produkcji odbywa się za pomocą rozstawionych na hali monitorów i kolumn sygnalizacyjnych. Każde zakłócenie w produkcji jest automatycznie wykrywane lub zgłaszane prze pracownika linii za pomocą systemu Andon. Sygnalizatory świetlne informują o zaistniałym zakłóceniu. Zgłoszona nieprawidłowość jest widoczna na monitorach wizualizacyjnych. Ekrany przekazują kluczowe informacje (m.in. ilość wykonanych elementów, czas pozostały do wykonania jednego taktu, który został ustalony przez planistę).

  Narzędzie Takt Time System przyczynia się do ustabilizowania procesów w firmie. W krótkim czasie pozwala identyfikować procesy i obszary produkcyjne przynoszące starty, wskazując te, które wymagają zmian.

  Dostęp poprzez przeglądarke WEB

  Możliwości systemu:

  time

  Rejestracja czasów zakłóceń i zatrzymań linii/stanowisk produkcyjnych

  hour

  Ustawianie godziny rozpoczęcia/zakończenia zmian i przerw

  cykliczne

  Cykliczne wyswietlanie zdjęć i filmów instruktarzowych dla montażystów

  miganie

  Miganie monitorów

  archiwizacja

  Archiwizacja danych

  sygnalizacja

  Wizualizacja miejsca zakłócenia w postaci lamp sygnalizacyjnych

  sygnalizacja2

  Sygnalizacja dźwiękowa rozpoczęcia/zakończenia zmian i przerw

  bezpieczenstwo

  Nadawanie różnych uprawnien użytkownikom

  raportowanie

  Raportowanie

  wyświetlanie

  Wyświetlanie danych online

  System oferuje

  • Tworzenie i aktualizowanie planu produkcyjnego na poszczególnych liniach i stanowiskach
  • Monitorowanie, wykrywanie i kategoryzowanie zakłóceń, przestojów, awarii i zatrzymań
  • Wizualizowanie czasu pracy, miejsc zakłóceń, czasów opóźnień oraz ilości wykonanej produkcji
  takt time visualization
  • Pomiar czasu reakcji na zgłoszenie andon
  • Możliwość kategoryzowania oraz opisywania przerw i zakłóceń produkcji
  • Sygnalizację dźwiękową czasu rozpoczęcia, zakończenia oraz przerw w pracy
  • Powiadamianie użytkowników systemu o bieżącym stanie produkcji, stopniu obciążenia gniazda produkcyjnego i przyczynach przestojów
  • Powiadomienia SMS oraz e-mail
  • Rejestrację aktualnego etapu realizacji produkcji: czas rozpoczęcia i zakończenia zlecenia, zaplanowana i wykonana ilość, odrzut i jego kategoryzacja
  • Rejestracja wykorzystywanych zasobów w stosunku do ich dostępności
  • Generowanie raportów służących do celów eliminacji strat w procesach
  takt time visualization2

  Wizualizacja i aktualizacja planu produkcyjnego

  Korzyści

  • Widoczność i przejrzystość w całym procesie produkcyjnym
  • Wzrost wydajności i jakości produkcji
  • Łatwa wizualizacja powodów i czasu przestoju stanowisk
  • Poprawa reakcji służb na pojawiające się problemy
  • Oszczędność czasu operatorów i redukcja możliwości popełnienia błędów – bezpieczeństwo informacji
  • Skrócenie czasu cyklu produkcyjnego i kontrola wydajności produkcji
  • Uzyskiwanie kompleksowej informacji o produkcji i jej problemach
  • Możliwość wczesnego reagowania w przypadku wystąpienia zakłóceń, przestojów i zatrzymań
  • Szybkie i trafne rozwiązywanie problemów i niwelowanie najczęstszych przyczyn ich powstawania
  raporty2

  Raporty

  Narzędzie pozwala na generowanie szybkich raportów z najważniejszymi informacjami o przebiegu produkcji.

  Raporty dostępne są w postaci plików Excel, plików PDF. Mogą być również drukowane bezpośrednio na drukarce lub wyświetlane w przeglądarce www.
  Umożliwia to wprowadzanie wielu usprawnień oraz zminimalizowanie strat.

  raporty

  Nasze pozostałe produkty

  basic mes

  Raion Basic Mes

  System przeznaczony do usprawniania produkcji poprzez sygnalizację miejsca przestoju i wizualizację procesu produkcji, przy pomocy współczynników OEE i KPI. Stosowanie aplikacji do nadzoru produkcji przyczynia się do zwiększenia wydajności
  w stosunkowo krótkim czasie.

  mes

  Raion Mes

  Rozbudowane, zaawansowane narzędzie do monitorowania i zarządzania produkcją. System każdorazowo jest indywidualnie konfigurowany i programowany. Modułowość systemu pozwala na dostosowanie do każdego rodzaju przedsiębiorstwa
  i każdego charakteru produkcji.

  summon

  Raion Summon

  System wezwań wózków widłowych. Umożliwia generowanie zawiadomienia o potrzebie odebrania lub dostarczenia materiału. Lista wezwań widoczna na panelu dotykowym na każdym wózku widłowym pozwala na perfekcyjną koordynacje dostaw towaru.