Raportowanie

Narzędzie pozwala na generowanie szybkich raportów z najważniejszymi informacjami o przebiegu i ilości wezwań, czasu dostarczenie lub odebrania towaru.

Umożliwia to wprowadzanie wielu usprawnień, eliminację zbędnych przebiegów, zwiększenie efektywności prac operatorów wózków i ich optymalne wykorzystanie w stosunku do ich dostępności.

raport