Korzyści

  • Płynność produkcji
  • Szybsze uwalnianie bufora produkcyjnego
  • Zwiększenie efektywności dostaw
  • Szybka komunikacja pomiędzy produkcja, a magazynem
  • Niwelowanie przestojów spowodowanych brakiem materiału
  • Eliminacja zbędnych przebiegów wózków widłowych
  • Zmniejszenie kosztów
summon andon

Przykład sygnalizatora

bezprzewodowego zasilanego

z akumulatorów 12V

summon work