Działanie Raion Summon

System, dzięki któremu szybkość komunikacji w Twojej firmie przejdzie na dużo wyższy poziom. Dzięki zastosowaniu systemu, operatorzy wózków widłowych będą automatycznie powiadamiani o potrzebie ich interwencji. Specjalnie dostosowane wizualizacje, panele dotykowe na każdym wózku oraz użycie powiadomień świetlnych na produkcji usprawnią dotarcie do miejsca odbioru lub dostawy towaru.

Stan wszystkich wezwań jest wizualizowany w czasie rzeczywistym, a każde zdarzenie jest rejestrowane i zapamiętywane przez system. Dzięki temu można wygenerować raporty o czasach reakcji wózków, z podziałem na każdego operatora czy stanowisko produkcyjne.

summon1
summon2
summon3

Przykład działania

systemu SUMMON