• SUMMON

  Summon

  summon

  AUTOMATYZACJA POWIADOMIEŃ I SZYBKOŚĆ KOMUNIKACJI

  System wezwań wózków widłowych

  SUMMON umożliwia generowanie zawiadomienia o potrzebie odebrania lub dostarczenia materiału.

  Lista wezwań widoczna na panelu dotykowym na każdym wózku widłowym pozwala na perfekcyjną koordynacje dostaw towaru.

  Działanie Raion Summon

  System, dzięki któremu szybkość komunikacji w Twojej firmie przejdzie na dużo wyższy poziom. Dzięki zastosowaniu systemu, operatorzy wózków widłowych będą automatycznie powiadamiani o potrzebie ich interwencji. Specjalnie dostosowane wizualizacje, panele dotykowe na każdym wózku oraz użycie powiadomień świetlnych na produkcji usprawnią dotarcie do miejsca odbioru lub dostawy towaru.

  Stan wszystkich wezwań jest wizualizowany w czasie rzeczywistym, a każde zdarzenie jest rejestrowane i zapamiętywane przez system. Dzięki temu można wygenerować raporty o czasach reakcji wózków, z podziałem na każdego operatora czy stanowisko produkcyjne.

  summon1
  summon2
  summon3

  Przykład działania

  systemu SUMMON

  Funkcjonalności systemu Summon:

  • Manualne wezwanie wózka za pomocą kasety z przyciskami
  • Łatwy i prosty sposób komunikacji pomiędzy obszarami produkcyjnymi
  • Możliwość wyposażenia maszyn, buforów i miejsc odkładczych w czujniki w celu wykonania automatycznych powiadomień
  • Rejestracja wszystkich zdarzeń w bazie danych systemu
  • Wizualizacja bieżącego stanu w czasie rzeczywistym
  • Tworzenie listy zadań na ekranach dotykowych, na podstawie wysyłanych powiadomień
  • Automatyczne powiadamianie za pomocą SMS lub e-mail
  • Raporty czasów reakcji wózków widłowych

  Korzyści

  • Płynność produkcji
  • Szybsze uwalnianie bufora produkcyjnego
  • Zwiększenie efektywności dostaw
  • Szybka komunikacja pomiędzy produkcja, a magazynem
  • Niwelowanie przestojów spowodowanych brakiem materiału
  • Eliminacja zbędnych przebiegów wózków widłowych
  • Zmniejszenie kosztów
  summon andon

  Przykład sygnalizatora

  bezprzewodowego zasilanego

  z akumulatorów 12V

  summon work

  Wizualizacje

  Specjalnie dostosowane wizualizacje, panele dotykowe na każdym wózku widłowym oraz użycie powiadomień świetlnych na produkcji usprawniają dotarcie do miejsca odbioru lub dostawy towaru.

  Przy każdej realizacji wdrożeń systemu zakres i rodzaj wyświetlanych wizualizacji dostosowywany jest indywidualnie pod potrzeby klienta.

  gears ozdobnik
  summon visualization
  summon visualization2

  Stan wszystkich wezwań

  jest wizualizowany w czasie

  rzeczywistym

  Raportowanie

  Narzędzie pozwala na generowanie szybkich raportów z najważniejszymi informacjami o przebiegu i ilości wezwań, czasu dostarczenie lub odebrania towaru.

  Umożliwia to wprowadzanie wielu usprawnień, eliminację zbędnych przebiegów, zwiększenie efektywności prac operatorów wózków i ich optymalne wykorzystanie w stosunku do ich dostępności.

  raport

  Nasze pozostałe produkty

  basic mes

  Raion Basic Mes

  System przeznaczony do usprawniania produkcji poprzez sygnalizację miejsca przestoju i wizualizację procesu produkcji, przy pomocy współczynników OEE i KPI. Stosowanie aplikacji do nadzoru produkcji przyczynia się do zwiększenia wydajności
  w stosunkowo krótkim czasie.

  mes

  Raion Mes

  Rozbudowane, zaawansowane narzędzie do monitorowania i zarządzania produkcją. System każdorazowo jest indywidualnie konfigurowany i programowany. Modułowość systemu pozwala na dostosowanie do każdego rodzaju przedsiębiorstwa
  i każdego charakteru produkcji.

  manager

  Raion Work Manager

  System klasy CRM oraz HRM. Stworzony do zarządzania zespołem projektowym. Ułatwia planowanie projektów za pomocą wykresów Gantta, harmonogramów czasowych oraz listy zadań. Usprawnia komunikację i zwiększa efektywność pracy.