realizacja

Przykład realizacji odkładania produktów z wykorzystaniem systemu Pick to Light