efektywnosc produkcji

Zwiększona efektywność produkcji

Operacje wytwórcze są wykonywane i koordynowane w celu uzyskania maksymalnej zgodności z planem
Fabryka bez papierowej dokumentacji
Odchylenia od procesu są raportowane w celu poprawy planowania