petla wytwarzania

Zamknięta pętla wytwarzania

Ciągła poprawa jakości możliwa dzięki analizie danych zebranych na wydziałach produkcyjnych
Zawiera funkcjonalność SPC (integracja z QMS Professional SPC)