redukcja czasu

Redukcja czasu reakcji

Eliminacja zakłóceń pomiędzy wydziałami
Transformacja danych Produktu na dane Produkcyjne
Narzędzia wspierające analizę wpływu zmiany
Wydajne wsparcie procesu Zmiany