Korzyści

petla wytwarzania

Zamknięta pętla wytwarzania

Ciągła poprawa jakości możliwa dzięki analizie danych zebranych na wydziałach produkcyjnych
Zawiera funkcjonalność SPC (integracja z QMS Professional SPC)

efektywnosc produkcji

Zwiększona efektywność produkcji

Operacje wytwórcze są wykonywane i koordynowane w celu uzyskania maksymalnej zgodności z planem
Fabryka bez papierowej dokumentacji
Odchylenia od procesu są raportowane w celu poprawy planowania

redukcja czasu

Redukcja czasu reakcji

Eliminacja zakłóceń pomiędzy wydziałami
Transformacja danych Produktu na dane Produkcyjne
Narzędzia wspierające analizę wpływu zmiany
Wydajne wsparcie procesu Zmiany

elastycznosc produkcji

Elastyczność produkcji

Ułatwia kalkulację kosztów produkcji za pomocą zaawansowanych funkcji śledzenia pracy i działań.
Ułatwia zdefiniowanie działań optymalizujących poprzez udostępnienie szczegółowych danych o pracy maszyn