• OPCENTER EXECUTION

  Opcenter execution proces

  Oprogramowanie klasy MES stworzone przez firmę Siemens pozwalające zwiększyć wydajność i elastyczność produkcji. Zaawansowane technologicznie rozwiązanie pozwala jednocześnie śledzić poszczególne etapy całego procesu produkcji, wydajniej zarządzać zamówieniami oraz monitorować produkcje w czasie rzeczywistym.

  Możliwości

  • Zarządzanie zleceniami
  • Zapasy oraz wewnętrzna logistyka
  • Śledzenie i identyfikacja
  • Zarządzanie zadaniami
  • Monitorowanie wydajności

  Korzyści

  Zamknięta pętla wytwarzania

  Ciągła poprawa jakości możliwa dzięki analizie danych zebranych na wydziałach produkcyjnych
  Zawiera funkcjonalność SPC (integracja z QMS Professional SPC)

  Zwiększona efektywność produkcji

  Operacje wytwórcze są wykonywane i koordynowane w celu uzyskania maksymalnej zgodności z planem
  Fabryka bez papierowej dokumentacji
  Odchylenia od procesu są raportowane w celu poprawy planowania

  Redukcja czasu reakcji

  Eliminacja zakłóceń pomiędzy wydziałami
  Transformacja danych Produktu na dane Produkcyjne
  Narzędzia wspierające analizę wpływu zmiany
  Wydajne wsparcie procesu Zmiany

  Elastyczność produkcji

  Ułatwia kalkulację kosztów produkcji za pomocą zaawansowanych funkcji śledzenia pracy i działań.
  Ułatwia zdefiniowanie działań optymalizujących poprzez udostępnienie szczegółowych danych o pracy maszyn

  Nasze pozostałe produkty

  Raion Basic Mes

  System przeznaczony do usprawniania produkcji poprzez sygnalizację miejsca przestoju i wizualizację procesu produkcji, przy pomocy współczynników OEE i KPI. Stosowanie aplikacji do nadzoru produkcji przyczynia się do zwiększenia wydajności
  w stosunkowo krótkim czasie.

  Raion Mes

  Rozbudowane, zaawansowane narzędzie do monitorowania i zarządzania produkcją. System każdorazowo jest indywidualnie konfigurowany i programowany. Modułowość systemu pozwala na dostosowanie do każdego rodzaju przedsiębiorstwa
  i każdego charakteru produkcji.

  Raion Summon

  System wezwań wózków widłowych. Umożliwia generowanie zawiadomienia o potrzebie odebrania lub dostarczenia materiału. Lista wezwań widoczna na panelu dotykowym na każdym wózku widłowym pozwala na perfekcyjną koordynacje dostaw towaru.