Opcenter aps

opcenter 2

Oprogramowanie stworzone przez firmę Siemens służące wsparciu planowania i harmonogramowania produkcji.

Dzięki zastosowaniu zaawansowanych algorytmów optymalizujących popyt oraz podaż oprogramowanie w sposób szybki generuje możliwe do zrealizowania harmonogramy produkcji. Narzędzie pozwala na bieżącą reakcję oraz na wprowadzanie modyfikacji np. ze względu na nieoczekiwane zdarzenia produkcyjne (awarie, przestoje). W konsekwencji można analizować różne warianty planów produkcyjnych.

Produkt cechuje ogromna elastyczność i możliwości, dzięki czemu można ściśle je integrować z systemami ERP oraz MES, oprogramowaniem kadrowym i księgowym lub arkuszami kalkulacyjnymi.

Możliwości

  • Planowanie w długiej i średniej perspektywie
  • Wydajność zasobów
  • Prioretyzacja
  • Sekwencjonowanie i synchronizacja
  • Zmiany produkcyjne