redukcje

Redukcje w obszarze zapasów i czasu realizacji zleceń

Wydłużenie horyzontu planowania i lepsza synchronizacja zakupów surowców z planem produkcji opartym na ograniczonych zdolnościach produkcyjnych.

Poprawienie synchronizacji operacji i zleceń pomiędzy wydziałami.