produktywnosc

Poprawa produktywności

Lepsze wykorzystanie zasobów poprzez minimalizację czasów przezbrojeń w wyniku dynamicznej agregacji operacji na maszynach lub zmniejszenia liczby nadgodzin.

Lepsze wykorzystanie podwykonawców na podstawie realnego planu produkcji.