obsluga

Poprawa obsługi klienta

Możliwość szybszego udzielenia informacji zwrotnej dotyczącej terminu realizacji zlecenia w przypadku zmian planu.

Obniżenie kosztów w przypadku opóźnień i związanych z nimi kar umownych lub dodatkowych kosztów po stronie logistyki.