Korzyści

usprawnienie

Usprawnienie procesu planowania

Automatyzacja procesu, w porównaniu do manualnego planowania w arkuszach kalkulacyjnych, umożliwia wykorzystanie dodatkowego czasu na optymalizację procesu.

Funkcjonalność umożliwiająca analizę "what-if" jest kluczowa w podejmowaniu decyzji i poprawie terminowości dostaw.

obsluga

Poprawa obsługi klienta

Możliwość szybszego udzielenia informacji zwrotnej dotyczącej terminu realizacji zlecenia w przypadku zmian planu.

Obniżenie kosztów w przypadku opóźnień i związanych z nimi kar umownych lub dodatkowych kosztów po stronie logistyki.

produktywnosc

Poprawa produktywności

Lepsze wykorzystanie zasobów poprzez minimalizację czasów przezbrojeń w wyniku dynamicznej agregacji operacji na maszynach lub zmniejszenia liczby nadgodzin.

Lepsze wykorzystanie podwykonawców na podstawie realnego planu produkcji.

redukcje

Redukcje w obszarze zapasów i czasu realizacji zleceń

Wydłużenie horyzontu planowania i lepsza synchronizacja zakupów surowców z planem produkcji opartym na ograniczonych zdolnościach produkcyjnych.

Poprawienie synchronizacji operacji i zleceń pomiędzy wydziałami.