• OPCENTER APS

  Opcenter aps

  Oprogramowanie stworzone przez firmę Siemens służące wsparciu planowania i harmonogramowania produkcji.

  Dzięki zastosowaniu zaawansowanych algorytmów optymalizujących popyt oraz podaż oprogramowanie w sposób szybki generuje możliwe do zrealizowania harmonogramy produkcji. Narzędzie pozwala na bieżącą reakcję oraz na wprowadzanie modyfikacji np. ze względu na nieoczekiwane zdarzenia produkcyjne (awarie, przestoje). W konsekwencji można analizować różne warianty planów produkcyjnych.

  Produkt cechuje ogromna elastyczność i możliwości, dzięki czemu można ściśle je integrować z systemami ERP oraz MES, oprogramowaniem kadrowym i księgowym lub arkuszami kalkulacyjnymi.

  Możliwości

  • Planowanie w długiej i średniej perspektywie
  • Wydajność zasobów
  • Prioretyzacja
  • Sekwencjonowanie i synchronizacja
  • Zmiany produkcyjne

  Korzyści

  Usprawnienie procesu planowania

  Automatyzacja procesu, w porównaniu do manualnego planowania w arkuszach kalkulacyjnych, umożliwia wykorzystanie dodatkowego czasu na optymalizację procesu.

  Funkcjonalność umożliwiająca analizę "what-if" jest kluczowa w podejmowaniu decyzji i poprawie terminowości dostaw.

  Poprawa obsługi klienta

  Możliwość szybszego udzielenia informacji zwrotnej dotyczącej terminu realizacji zlecenia w przypadku zmian planu.

  Obniżenie kosztów w przypadku opóźnień i związanych z nimi kar umownych lub dodatkowych kosztów po stronie logistyki.

  Poprawa produktywności

  Lepsze wykorzystanie zasobów poprzez minimalizację czasów przezbrojeń w wyniku dynamicznej agregacji operacji na maszynach lub zmniejszenia liczby nadgodzin.

  Lepsze wykorzystanie podwykonawców na podstawie realnego planu produkcji.

  Redukcje w obszarze zapasów i czasu realizacji zleceń

  Wydłużenie horyzontu planowania i lepsza synchronizacja zakupów surowców z planem produkcji opartym na ograniczonych zdolnościach produkcyjnych.

  Poprawienie synchronizacji operacji i zleceń pomiędzy wydziałami.

  Nasze pozostałe produkty

  Raion Basic Mes

  System przeznaczony do usprawniania produkcji poprzez sygnalizację miejsca przestoju i wizualizację procesu produkcji, przy pomocy współczynników OEE i KPI. Stosowanie aplikacji do nadzoru produkcji przyczynia się do zwiększenia wydajności
  w stosunkowo krótkim czasie.

  Raion Mes

  Rozbudowane, zaawansowane narzędzie do monitorowania i zarządzania produkcją. System każdorazowo jest indywidualnie konfigurowany i programowany. Modułowość systemu pozwala na dostosowanie do każdego rodzaju przedsiębiorstwa
  i każdego charakteru produkcji.

  Raion Summon

  System wezwań wózków widłowych. Umożliwia generowanie zawiadomienia o potrzebie odebrania lub dostarczenia materiału. Lista wezwań widoczna na panelu dotykowym na każdym wózku widłowym pozwala na perfekcyjną koordynacje dostaw towaru.