Traceability

IDENTYFIKOWALNOŚĆ PROCESÓW I ZASOBÓW POLEGA NA

IDENTYFIKOWALNOŚĆ PROCESÓW I ZASOBÓW W TRAKCIE CAŁEGO CYKLU ŻYCIA PRODUKTU UMOŻLIWIA:

  • rejestracji historii etapów procesu produkcyjnego oraz wykorzystanych zasobów produkcyjnych
  • rejestracji pochodzenia towaru, materiału czy półfabrykatów,
  • śledzeniu i możliwości lokalizowania produktów w trakcie trwania procesów produkcyjnych,
  • rejestracji kluczowych parametrów procesu technologicznego i powiązanie z konkretnym wyrobem.

IDENTYFIKOWALNOŚĆ PROCESÓW I ZASOBÓW W TRAKCIE CAŁEGO CYKLU ŻYCIA PRODUKTU UMOŻLIWIA:

  • szybsze ustalenie etapu procesu produkcyjnego odpowiedzialnego za niską jakoś produktu, wadę,
  • wyeliminowanie pomyłek przy pobieraniu materiałów i surowców do procesu,
  • precyzyjne określenie wielkości partii potencjalnie wadliwego wyrobu,
  • oszczędność czasu operatorów i zmniejsza ryzyko popełnienia błędów,
  • optymalizację cyklu życia wyrobu,
  • wdrożenie działań prewencyjnych w celu wyeliminowania błędów produkcyjnych,
mes system3