Raportowanie

Wszystkie dane gromadzone przez system MES są rejestrowane w bazach danych. Dzięki temu użytkownicy systemu mają stały dostęp do wszystkich danych zarejestrowanych przez system, z dowolnego okresu czasu.

Analiza raportów, które zawierają najważniejsze informacje o przedsiębiorstwie produkcyjnym, umożliwia wprowadzenie wielu usprawnień oraz zminimalizowanie strat niemalże do zera.

mes system10
wskazniki

Rozbudowane narzędzia do raportowania pozwalają użytkownikom zestawiać dane będące przedmiotem zainteresowania w postaci różnego rodzaju raportów (tabele, wykresy).

podsumowanie