Powiadomienia SMS / e-mail

Moduł dzięki któremu zasięg przekazania informacji pochodzących z produkcji przechodzi na poziom zglobalizowany. Dzięki takiemu podejściu informacje płynące z systemu nie są zamykane tylko i wyłącznie w hermetycznie w aplikacji.

Informacja generowana w systemie za pomocą SMS oraz e-mail jest tworzona na podstawie posiadanych modułów i wynikających z nic uprawnień do danych przechowywanych w systemie. Powiadomienia o których mowa to prostych komunikatów bądź złożonych raporty wysyłanych za pośrednictwem poczty e-mail.

sms