Dzięki modułowi system automatycznie i za pomocą wypracowanych na etapie wdrożenia ustaleń śledzi wszelkie wskaźniki związane z produkcją. Prezentacja danych może odbywać się za pomocą wizualizacji wyświetlanych na dużych ekranach rozmieszczonych na obszarze produkcyjnym jaki i w postaci raportów w formie pdf i xml generowanych z poziomu aplikacji.

wykres
`