Monitoring energii

  • Komunikacja systemu MES z maszynami może być rozbudowana o przesyłanie informacji dotyczących zużycia energii i mediów lub informacje te możemy pobierać z niezależnych analizatorów i liczników energii zainstalowanych w dowolnych obszarach produkcyjnych, rozdzielniach, głównych magistralach energetycznych, lub szczegółowych punktach odbioru/dystrybucji.
  • Rejestrowanie zużycia poszczególnych mediów przez konkretne maszyny lub wydziały produkcyjne oraz korelacja tych danych ze zleceniami produkcyjnymi umożliwia szczegółową i rozbudowaną kalkulację kosztów produkcji.
  • Dysponując takimi danymi możemy prowadzić działania mające na celu redukcję kosztów wytwarzania, monitorować ilość zużywanej energii przez przedsiębiorstwo oraz błyskawicznie reagować w przypadku wystąpienia sytuacji niepożądanych, anomalii (strażnik energii).