Marszruty technologiczne - sterowanie nadzorcze procesami techn.

  • Mianem marszruty technologicznej nazywa się ciąg operacji wykonywanych w odpowiedniej kolejności z wykorzystaniem konkretnych maszyn i urządzeń oraz odpowiednich materiałów.
  • Elektroniczna marszruta technologiczna/sterowanie nadzorcze procesami technologicznymi przeprowadza operatora przez ciąg operacji, wymuszając wykorzystanie odpowiednich zasobów w konkretny sposób, gwarantując poprawne wykonanie złożonych i wieloetapowych procesów produkcyjnych.
  • Marszruta technologiczna zawiera informacje dotyczące wszystkich operacji, które są wykonywane jedna po drugiej i mają na celu przetworzenie materiałów w półprodukty lub wyroby gotowe. Marszruta określa także narzędzia jakie są potrzebne do pracy oraz czas w jakim dana czynność zostanie wykonana.
  • Jasny i intuicyjny elektroniczny przewodnik po procesie technologicznym z jednoczesnym nadzorem nad wykonywanymi przez operatora czynnościami zapewnia odpowiednią jakość produkcji, eliminuje błędy oraz pomyłki, zwiększa wydajność oraz redukuje koszty.