schemat1

Pracownik, przychodząc do pracy, loguje się do systemu MES za pomocą karty RFID. Automatycznie zostaje mu przypisane zlecenie produkcyjne, pobrane z systemu ERP. Na ekranie wyświetlone są wszystkie niezbędne informacje dotyczące produkcji.

schemat2

System stale monitoruje pracę maszyn. Bieżące informacje o produkcji wyświetlane są na monitorach. Pracownik przy użyciu kasety ANDON zgłasza problemy, które sygnalizowane są za pomocą kolumny świetlnej oraz na ekranach produkcyjnych.

schemat3

Pracownik po zakończeniu zlecenia ponownie loguje się w systemie MES. Wszystkie dane dotyczące wykonanej pracy są archiwizowane, a następnie przesyłane do systemu ERP. Istnieje możliwość wygenerowania oraz wydrukowania raportu (zawierającego współczynniki produkcyjne OEE/KPI, wydajność, informacje o przestojach itd.) bezpośrednio z urządzenia.